warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN
PDF

Duurzaamheid van de sector

(20/06/2018)

DE GRAFISCHE INDUSTRIE SCOORT ZEER HOOG MET HET GEBRUIK VAN FSC-PEFC GECERTIFICEERD PAPIER.

Uit de resultaten van een recent afgeronde studie van BOS+ Vlaanderen vzw, Pro-Bos en IDEA Consult in opdracht van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu blijkt dat onze grafische industrie zeer goed scoort met het gebruik van FSC-PEFC gecertificeerd papier.

Het percentage FSC-PEFC papier bedraagt liefst 83,1% van het totaal verwerkte volume en dit inclusief de kranten. Deze studie werd voor de derde keer uitgevoerd en kadert in het monitoren van de vooruitgang van het ‘Sectoraal Akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’. Bovendien werd voor het eerst naast de primaire houtproducten ook de secundaire houtproducten en papier en karton, op de Belgische markt in beeld gebracht. Het aandeel gecertificeerd papier en karton op de Belgische markt bedraagt in het totaal 78,9%. Hiervan is 66,1% FSC-gecertificeerd en 33,9% PEFC-gecertificeerd. Wanneer wij enkel het grafisch papier bekijken, inclusief het krantenpapier, dan bekomen wij een aandeel gecertificeerd papier van 83,1%. Daarmee scoort de traditionele grafische industrie zeer hoog. Onze sector mag dan ook terecht als zeer duurzaam worden aangeschreven. Voor meer uitleg zie: Factua_juni_NL_duurzaamheid.pdf