warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN
PDF

Herwaardering SWT (ex-brugpensioen) 2018

(9/01/2018)

Herwaarderingscoëfficiënt 1,0036.


Op 19 december 2017 sloot de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 17 tricies octies af. Deze stelt de herwaarderingscoëfficiënt in het kader van SWT vast op 1,0036. Dit heeft invloed op de berekening van de bedrijfstoeslag en de terugbetalingen door het Febelgra Fonds. 

Het bedrag van de bedrijfstoeslag (aanvullende vergoeding voor brugpensioen) ten laste van de werkgever moet met de herwaarderingscoëfficiënt vermenigvuldigd worden. Het maximumbedrag voor de berekening van de bedrijfstoeslag bedraagt op 1 januari 2018  3.939,72 EUR per maand.

De herwaarderingscoëfficiënt 1,0036 wordt toegepast op bedrijfstoeslagen die werden berekend op basis van een referteloon van vóór 1 januari 2017. Voor (nieuwe) bedrijfstoeslagen berekend op basis van een referteloon van de maanden januari tot en met september 2017, geldt volgende regeling:

Maand referteloon                                                            herwaarderingscoëfficiënt

januari – februari – maart                                                            1,0027

april – mei – juni                                                                          1,0018

juli – augustus – september                                                        1,0009

oktober – november - december                                                 geen aanpassing


Terugbetaling door het Febelgra Fonds

Ook het maximumbedrag dat het Febelgra Fonds terugbetaalt, wordt aangepast volgens de herwaarderingscoëfficiënt. Het maandelijks plafond (bedrijfstoeslag + Decava) bedraagt 454,99 EUR per maand, of 1364,97 EUR per kwartaal sinds 1 januari 2018.

Voor meer informatie over terugbetalingen SWT door het Febelgra Fonds vindt u hier