warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN
PDF

Verkiezingen 2018 - verkiezingsdrukwerk en BTW tarieven

(11/09/2018)

Er blijken nogal wat misverstanden in verband met BTW op verkiezingsdrukwerk. Het is immers niet zo dat alle verkiezingsdrukwerk valt onder het tarief van 6%. Telkens er verkiezingen zijn, duikt her en der wel wat foutieve informatie op. Indien je niet het correcte tarief toepast, zal je, bij een eventuele BTW controle, de te weinig aangerekende BTW zelf moeten bijbetalen en trachten te recupereren bij jouw klant. Daarom is het belangrijk om onderstaande informatie expliciet te delen met alle politici.

  • Verkiezingsaffiches, -strooibrieven, -brochures, -pamfletten enz. volgen het tarief van 6% btw. Het gaat hier immers om drukwerk bestemd om ter kennis van het publiek gebracht te worden, en bovendien niet bedoeld voor het maken van handelsreclame.
  • Ander verkiezingsdrukwerk zoals oproepingsbrieven, stembiljetten, maar ook briefhoofden, omslagen, postkaarten, kalenders en kaartspelen (*), naamkaartjes, gepersonaliseerde mailings, … vallen onder het gewone tarief van 21% btw.
  • Prepress, ook voor alle soorten verkiezingsdrukwerk, is een dienst en valt dan ook steeds onder de 21% BTW. Indien het gaat om een originele creatie (foto of tekening bijvoorbeeld) dan kan de overdracht van de auteursrechten aan 6% BTW gefactureerd worden (1), mits duidelijke vermelding op de factuur. Het overige prepresswerk valt onder het tarief 21%.
  • Indien een kandidaat prepressmateriaal laat aanmaken bij een prepressbedrijf om er dan mee naar een drukkerij te stappen, dan zal hij/zij een factuur krijgen van het prepressbedrijf met 21% btw. Indien hij/zij de drukker het materiaal laat aanmaken bij het prepressbedrijf, dan zal de drukker een factuur krijgen met 21% btw, maar zal de factuur voor het drukwerk eventueel maar 6% BTW vermelden, tenzij de prepress afzonderlijk aangerekend wordt.
  • Andere diensten met betrekking tot de verkiezingspropaganda zoals het plaatsen van verkiezingsadvertenties in kranten en tijdschriften, autobelettering of het beschilderen van borden zijn eveneens onderworpen aan het normale BTW-tarief van 21%. (2)
  • Door de evolutie van de communicatiekanalen wordt meer en meer gebruik gemaakt van specifiek ontwikkelde websites, social media kanalen,… Kan het verlaagd BTW-tarief van 6 % tot alle via Internet verspreide verkiezingsboodschappen worden uitgebreid (het creëren van sites, bijvoorbeeld)? Het antwoord op deze parlementaire vraag was negatief en dus zijn alle prestaties en leveringen hieruit voortvloeiende onderworpen aan 21%. (3)

(1) Parlementaire vraag 95/1414 en antwoord ‘Het tarief van 6 % is in dat geval ook van toepassing op de afgifte door de graficus of ontwerper
aan zijn klant van de ontwerpschets, of van de cassette die de drager vormt van de rechten. Deze afgifte wordt immers niet aangemerkt als een levering van goederen onderscheiden van de overdracht van de auteursrechten of het verlenen van rechten op die auteursrechten’
(2) Parlementaire vraag en antwoord 00/371

(3) Parlementaire vraag en antwoord 00/352


Aanplakkingstaks
De affiches (plakbrieven in kieszaken) zijn niet onderworpen aan de aanplakkingstaks. Ze moeten dan wel de vermelding dragen “vrij van zegel, art. 198, 2°”. Op affiches van 1 m² of kleiner hoeft zelfs deze vermelding niet, want volgens artikel188 van het Wetboek diverse rechten en taksen, zijn alle
plakbrieven met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 1 m²
vrijgesteld van aanplakkingstaks.

Verantwoordelijke Uitgever

Ook op verkiezingsdrukwerk moet de verantwoordelijke uitgever vermeld worden. Dit moet een natuurlijk persoon zijn, met zijn privéadres in België. De bedoeling is dat, in geval van strafbare of onrechtmatige publicatie, de verantwoordelijke auteur of uitgever kan opgespoord en vervolgd worden. Ook de drukker heeft er belang bij dat deze verplichting nageleefd wordt, aangezien er een "trapsgewijze verantwoordelijkheid" bestaat. Indien men de auteur of uitgever niet kan terugvinden, kan de drukker immers aangesproken worden.


Meer info gewenst over verkiezingsdrukwerk en/of de tarieven?
Contacteer philippe.van.ongevalle@febelgra.be.