warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Interprofessionele actiedag op 21.06.2017

(14/06/2017)

Febelgra ontving het schrijven van het gemeenschappelijk vakbondsfront waarin zij hun actie aankondigen rond “sociale dumping”, meer bepaald m.b.t. de Europese dienstenkaart.

De interprofessionele actiedag vindt plaats op 21.06.2017 en kan in bepaalde ondernemingen aanleiding geven tot afwezigheid van werknemers, vakbondsafgevaardigden. De werknemers die hieraan deelnemen ontvangen geen loon en de actiedag zal dus als stakingsdag beschouwd worden.

gilberte@febelgra.be