warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Standpunt FEBELGRA mbt het ontwerp IPA 2017-2018

(13/01/2017)

De Federatie van de Belgische Grafische Ondernemingen heeft ernstige bedenkingen over het ontwerp IPA. Het akkoord gaat uit van een maximale loonmarge van 1,1% en dient daadwerkelijk rekening te houden met de specifieke situatie van de grafische sector en het behoud van de tewerkstelling en de concurrentiekracht.

De grafische sector is in volle transformatiefase. De tewerkstelling is er tussen 2007 en 2017 gedaald van 15.754 werknemers naar minder dan 10.000 in 2017. De laatste Eurostat-indexen brengen cijfers in rekening tot het 3de kwartaal 2016 (zie bijlage 1) en geven aan dat Polen, Tsjechië, Roemenië, Denemarken, maar ook Nederland een concurrentieel voordeel hebben op de grafische markt.

Polen realiseerde in 2015 een groei van maar liefst 64,5% in export en staat waarschijnlijk reeds op nummer 3 op de totale grafische Europese omzet. Buurland Nederland scoort in alle statistieken 3 tot 5 maal beter dan de Belgische grafische industrie (zie indexen Eurostat). Frankrijk heeft met haar ‘crédit d’impôts’ (belastingkrediet) een belangrijk concurrentieel wapen in de hand die echter nog niet zichtbaar is in de statistieken. De iets slechtere prestatie van Duitsland is te verklaren door het exportsucces van Polen en Tsjechië.

Export is goed voor 38,1% van de totale grafische omzet met als belangrijkste handelspartners Frankrijk en Nederland. Het behoud van onze concurrentiekracht is dan ook primordiaal. Daarnaast kunnen complexe grafische bestanden met enkele muisklikken makkelijk in het buitenland geproduceerd worden. Daardoor kan ook de productie voor de binnenlandse markt (61,9%) in gevaar komen.

Febelgra waarschuwt dat door het behoud van het indexmechanisme en de voorziene loonnorm, de concurrentiekracht van de Belgische grafische sector in gevaar komt. De iets betere vooruitzichten van de Europese economie zullen er niet voor zorgen dat de tewerkstelling binnen onze sector behouden blijft. Het ontwerp IPA tast de concurrentiekracht van de grafische bedrijven aan. Wij zullen dan ook aan de sociale partners vragen om rekening te houden met de specifieke marktsituatie, de concurrentiekracht en de tewerkstelling.


Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met:

Philippe Van Ongevalle
Tel. 02 680 06 64
Gsm 0473 851 341
philippe.van.ongevalle@febelgra.be

Over Febelgra

Febelgra is de representatieve beroepsvereniging van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingbranches. De grafische werkgevers genereren een omzet van 2,7 miljard euro.

Febelgra behartigt de belangen en is de spreekbuis van de grote, middelgrote en kleine ondernemingen van de sector. Febelgra treedt op als officieel woordvoerder van de sector bij de regionale, federale, Europese en internationale overheden, bij de administratie, de vakbonden, de media, de academische wereld en de niet-gouvernementele organisaties. Haar acties betreffen alle materies die belangrijk zijn voor de grafische nijverheid. Deze zijn vooral toegespitst op de economische, sociale, federale, regionale en internationale reglementeringen, fiscale, juridische en milieuvraagstukken en promotieactiviteiten. In België is Febelgra de officiële vertegenwoordiger van FESPA.

Als koepelorganisatie staat Febelgra in voor de rechtstreekse contacten en dienstverlening aan de aangesloten bedrijven.