warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Persbericht: onderwijs leert kinderen beter met papier omgaan

Opvolging van het Green project in het kader van onze nacht van de grafische industrie 2008.

Papier- en grafische industrie investeert 35.000 euro in educatief papierproject

Brussel, 12 november 2008 - 30 basisscholen verspreid over België starten een educatief project om kinderen aan te zetten papier rationeel te gebruiken. Het papierproject is een initiatief van het Paper Chain Forum vzw, dat alle onderdelen van de papierketting vertegenwoordigt in samenwerking met de vzw GREEN, die educatie voor duurzame ontwikkeling organiseert.

Om dit educatief project mogelijk te maken, richtte het Paper Chain Forum samen met GREEN het Papier Projectfonds op. Naar aanleiding van de Nacht van de Grafische Industrie in juni jl, waar de 12 beroepsfederaties die samen de papierketting vormen  een milieucharter ondertekenden, werden alle bedrijven uit de sector opgeroepen om het Papier Projectfonds te steunen met een gift. Zo werd een totaal bedrag van bijna 35.000 euro ingezameld, wat GREEN de kans gaf om een educatief project rond rationeel papiergebruik in bijna 30 scholen uit te werken.

“We zijn bijzonder trots op het resultaat van de financiering van het Papier Projectfonds. Hiermee tonen we als industrie ons engagement om de relatie tussen papier en milieu te versterken. Dit is uniek voor ons land en een primeur voor de Europese papier- en grafische industrie,” aldus Firmin François, voorzitter Paper Chain Forum.

Vooroordelen
Met het educatief project willen het Paper Chain Forum en GREEN kinderen meer inzicht geven in de papierketting en hen leren papier verstandig en duurzaam te gebruiken. 
Het project wil ook een aantal vooroordelen bij kinderen over papier uit de wereld helpen. Uit een onderzoek in maart in opdracht van Paper Chain Forum bij kinderen uit het basisonderwijs bleek immers dat er nog heel wat misvattingen bestaan over de papier- en grafische industrie. Zo zegt 2 op 3 kinderen dat bossen verdwijnen door papierproductie en 1 op 2 kinderen vindt gerecycleerd papier slechter dan niet-gerecycleerd papier.

Het educatief papierproject is opgebouwd rond 3 interactieve workshops die kinderen spelenderwijs kennis leren maken met de papierketting. Ze leren hoe papier te sorteren en hoe belangrijk verstandig gebruik is. Educatieve medewerkers van GREEN begeleiden het project in een voortrekkersklas. Deze klas engageert zich om het project in alle klassen uit te rollen en zo alle kinderen van de school beter te informeren en aan te moedigen papier rationeler te gebruiken.

Uit het onderzoek naar het papierbewustzijn bij kinderen bleek duidelijk dat er op school nog heel wat ruimte is voor informatie en sensibilisering rond rationeel papiergebruik. Met dit project informeren we de kinderen en motiveren we hen ook om samen met heel de school meer duurzaam met papier om te gaan. De scholen reageerden enthousiast en wij zijn bijzonder verheugd dat we nu kunnen starten in 30 scholen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië”, aldus aldus Jo Van Cauwenberghe, directeur van GREEN.

Contacteer voor meer informatie:
Karin Struys
Tel: 0499 03 57 22
e-mail: karin.struys@s-vb.be

www.paperchainforum.org

www.greenbelgium.org

Paper Chain Forum
Het Paper Chain Forum is een vzw die al tien jaar alle deelnemers aan de papierketen in België groepeert. Dit zijn de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers, recuperatiebedrijven van oud papier en leveranciers van drukmaterialen. In het totaal gaat het om 60.000 personen. De leden van het Paper Chain Forum zijn Cobelpa, Fetra, Procarton, Grape, VDP, Febelgra, Coberec Paper, Benecell, Febem, KBBM, The Press enUPP.

GREEN vzw
GREEN vzw (Global Rivers Environmental Education Network) is een organisatie die jongeren en volwassenen duurzaam leert leven. Reeds 10 jaar ontwikkelt en begeleidt ze projecten, vormingen en lespakketten rond water, energie, mobiliteit, duurzame consumptie, natuur,... GREEN stimuleert en ondersteunt participatie aan het beleid en doet aan ontwikkelingssamenwerking.
De ruim 30 medewerkers uit alle hoeken van het land staan garant voor een jarenlange knowhow op vlak van leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Haar activiteiten in binnen- en buitenland krijgen de steun van zowel overheden en bedrijven als onafhankelijke fondsen. Jaarlijks bereikt GREEN 1.500 scholen, 50.000 kinderen en jongeren en 10.000 volwassenen. Ook moeilijk bereikbare doelgroepen worden aangesproken door het ruime aanbod.