warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Verkoopsvoorwaarden

De algemene voorwaarden bieden, aan diegene die er gebruik van maakt, het grote voordeel dat ze voor alle situaties die zich in handelsrelaties kunnen voordoen, aangepaste oplossingen bevatten.

  • Een klant betaalt slecht: een clausule in verband met verwijlinteresten en een strafclausule zijn voorzien.
  • Een probleem doet zich voor tijdens de levering: de risico's zijn gedekt door een clausule betreffende de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.
  • De opdrachtgever, de klant, wenst een periodieke opdracht te annuleren: hij moet een opzegtermijn respecteren of een forfait betalen voor de schade geleden door deze contractbreuk.

Het voorzien en oplossen van een maximum aan commerciële handelingen in het belang van de ondernemingen uit de grafische sector is dus duidelijk het doel van de algemene voorwaarden van Febelgra.

De verkoopsvoorwaarden van Febelgra mogen enkel gebruikt worden door bedrijven die lid zijn van onze federatie.