warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Nieuwe vormgeving voor de Federatie van de Belgische grafische industrie (Febelgra 2.0)

(7/11/2019)

De Raad van Bestuur van Febelgra heeft tijdens een bijzondere vergadering van 19 oktober ll beslist om de samenwerking met Philippe van Ongevalle te beëindigen en Marc Vandenbroucke aan te stellen als nieuwe algemeen directeur.

Philippe Van Ongevalle leidde de federatie sedert 2016.

Marc Vandenbroucke kent de federatie door zijn mandaat als actief bestuurslid binnen Febelgra vzw.  Hij heeft daarnaast vooral als HR-directeur een carrière opgebouwd in de dienstverlening, de farmaceutische én de grafische industrie.

Marc zal naast de operationele leiding de focus leggen op de hervorming van de bestaande federatie. De a
lgemene doelstelling voor de komende maanden is de federatie verder te moderniseren en de dienstverlening aan de leden te optimaliseren met het ganse Febelgra team.

Het bundelen van soortgelijke noden, belangen, lobbydossiers, etc…met enkele gelijkaardige beroepsverenigingen is hierbij een strategische en operationele oefening die de komende maanden intensief zal gemaakt worden. De consolidatie golf in de sector versterkt immers nog deze behoefte aan synergieën. Wij verwachten in het voorjaar 2020 concrete resultaten te kunnen voorleggen.  

Visunita fortior (‘samen sterker’): wij geloven dat dit motto de hefboom moet worden van een duurzame Febelgrawerking, die erop gericht is de service uit te breiden en optimale ondersteuning te bieden aan haar leden, die in sommige economische deelsectoren onder druk staan van de marktomstandigheden.

Daarom zal er tevens extra aandacht worden besteed aan de communicatie door en voor de stakeholders omtrent de sustainability van de diensten en de producten die de sector levert.

 

Denis Geers
Voorzitter RvB Febelgra vzw

 

Voor meer informatie ivm dit persbericht, contacteer : Denis Geers – 09 218 08 96 –denis.geers@graphius.com