warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Hoe vervult Febelgra haar missie?

Vertegenwoordigen

Door onze leden te vertegenwoordigen op internationaal niveau bij organisaties als Intergraf, Fespa, IBFI, ...; op federaal niveau bij het VBO, het PC 130, het PC 218, ... en op regionaal niveau bij het UWE, Industrie Vlaanderen, VOKA en het VOB.

Belangenverdedigen

Door erover te waken dat de belangen van onze leden verdedigd worden en hun aspiraties gekend en gehoord worden. Bedrijven met aparte procédés of specialiteiten hebben specifieke noden. Daarom werden onderliggende secties en commissies opgericht.

Informeren

Door via publicaties onze leden zo accuraat mogelijk te informeren rond relevante politieke, economische en sociale thema's, rond de milieuproblematiek, ... kunnen we een positieve invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Diensten en advies

 

Naast onze gestructureerde dienstverlening staan wij ook klaar voor uw bedrijf met advies op maat. Beschouw ons als een externe medewerker, iemand waarop u beroep kan doen bij vragen of twijfel ivm een sociaal, economisch, juridisch, fiscaal, technisch, ... onderwerp gelinkt aan onze grafische sector.

 

Onze specialisten gaan voor u op zoek naar antwoorden en staan steeds paraat om u te helpen. Contacteer ons zonder aarzelen met uw vraag.

 

Het sociale departement 

Febelgra is officieel erkend als de representatieve beroepsvereniging voor de grafische sector op regionaal, federaal en internationaal niveau. Via de ondertekening van de arbeidsovereenkomsten kan Febelgra het geheel van de bedrijven bindend vertegenwoordigen. Hier treedt ze op namens zowel de aangesloten bedrijven als de niet-leden. Febelgra vertegenwoordigt dus wel echt het volledige grafische landschap in België.

Deskundig advies aan de leden en handhaver van de sociale vrede

Concreet betekent dit, behoudens het onderhandelen van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's voor loonakkoorden, brugpensioenen, vervoer, enz.) die voor ieder van u van toepassing zijn, dat Febelgra ook door de diensten voor de collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheid wordt "opgeroepen" om u te vertegenwoordigen in geval van sociaal conflict in uw onderneming. Dan komt het er op aan om een modus vivendi na te streven die het vertrouwen en de sociale vrede kan doen wederkeren. Deze procedure die officieel de naam krijgt van "verzoeningsaanvraag" heeft als meermaals voor oplossingen gezorgd zonder een beroep te moeten doen op dure advocaten en rechtbanken.

Als medeondertekenaar van de arbeidsovereenkomsten staat Febelgra ook garant voor het respect en het doen respecteren van de bepalingen die deze inhouden.

Wij staan dus graag paraat om onze ondernemers-leden alle informatie te verschaffen betreffende de juiste toepassingen van de sectorovereenkomsten, maar wij helpen u ook graag met onze adviezen in verband met het geheel van wetgeving en bepalingen die verband houden met de arbeidsrelaties en -overeenkomsten.

Modellen

Op de site vindt u verschillende documenten die dienen als model voor arbeidscontracten, ontslagbrieven, arbeidsreglement, ... Alle documenten zijn specifiek opgemaakt voor de grafische sector rekening houdend met de wetgeving die van toepassing is binnen het PC 130 (arbeiders) en PC 218 (bedienden).

U bent lid en u heeft te maken met een sociaal vraagstuk in uw bedrijf? Aarzel niet om ons te contacteren. U te helpen is ons beroep.