warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

SWT (Brugpensioen) - opening van een dossier

1. Documenten voor opening van een dossier bij het Febelgra Fonds
2. Tabel indexeringen en herwaarderingscoëfficiënt
3. Formulieren terugbetaling aanvullende vergoeding en capitatieve bijdragen
4. CAO SWT op 62 jaar - tot 31.12.2018
5. CAO SWT op 59 jaar met lange loopbaan - tot 31.12.2018

6. CAO SWT op 59 jaar voor zware beroepen - tot 31.12.2018
7. CAO SWT op 59 jaar Nachtarbeid en zwaar beroep - tot 31.12.2018

 

 
 

1.   Documenten voor opening dossier bij Febelgra Fonds

 

SWT/brugpensioen (arbeiders PC130): terugbetaling van de aanvullende vergoeding en van de patronale RSZ-bijdragen door het Febelgra Fonds

 

Wanneer een arbeider of arbeidster (PC 130 grafische sector - labeur) met SWT gaat kan de werkgever de bruto aanvullende vergoeding, berekend zoals voorzien in de CAO nr. 17,terugvorderen van het Febelgra Fonds, evenals de speciale bijdrage (Decava)  die moet betaald worden aan de RSZ.

 

Voor de onderneming, erkend als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering, is de terugvordering maar mogelijk zodra de betrokkene 58 jaar wordt.

 

Dit recht op terugbetaling is echter gekoppeld aan de verplichte vervanging van de SWT-er door een vergoede werkloze die beantwoordt aan de door de RVA reglementering vastgestelde criteria. Het bewijs van deze vervanging wordt geleverd aan de hand van een kopie van het document C4 SWT of van een C63 document van de RVA.

 

Opgelet: Indien de werkgever vrijgesteld is van vervangingsplicht,is er eveneens terugbetaling door het Febelgra FondsSinds 1 april 2010 gelden volgende modaliteiten voor terugbetaling door het Febelgra Fonds:

 

 

·        Voor de lopende brugpensioenen vóór 01.04.2010:

 

Het Fonds betaalt de aanvullende vergoedingen (beperkt tot CAO 17) en de capitatieve bijdragen terug vanaf de leeftijd van 58 jaar van de bruggepensioneerde, en vanaf 56 jaar voor de werknemers die 20 jaar in een regime van nachtarbeid werkten of een loopbaan 40jaar hebben;  

 

 

 

·        Voor de SWT/brugpensioenen na 31.03.2010:

 

1.     De aanvullende vergoeding wordt terugbetaald volgens CAO 17 (idem als voordien);

2.     De aanvullende vergoeding en de bijdragen worden terugbetaald vanaf de leeftijd voorzien in de geldende cao’s en ten vroegste wanneer de leeftijd van 58 jaar (ondernemingen in moeilijkheden, …) is bereikt

3.     In alle gevallen wordt het globale individuele maandelijkse bedrag (aanvullende vergoeding + decava) dat terugbetaald wordt aan de werkgever geplafonneerd op 464.09 EUR

 

Datum

Maximum bedrag terugbetaling Febelgra Fonds

 

EUR per maand

EUR per kwartaal

01/09/2018

464,09

1 392,27

01/01/2018

454,99

1 364,97

01/06/2017

453,36

1 360,08

01/06/2016

444,47

1 333,41

 

 

 

Dit bedrag wordt aangepast volgens de herwaarderingen en indexaties van de aanvullende vergoeding;

4.     Er zal aan de werkgevers gevraagd worden om documenten over te maken die het loon dat in rekening wordt genomen voor de berekening van de vergoeding (laatste 12 maanden) rechtvaardigen.  

 

Deze terugbetalingsmodaliteiten worden gegarandeerd voor alle SWT-ers die aanvangen na 31.03.2010.  

 

 

 

Samenvattende tabel van de DECAVA percentages

 

Leeftijd

Lopende  SWT (brugpensioenen) op 01.04.2010 (in functie van de leeftijd op dat ogenblik)

SWT (brugpensioenen) ingegaan tussen 01.04.2010 en 31.03.2012 (in functie van de leeftijd bij aanvang van het SWT)

SWT (brugpensioenen) ingegaan sinds 01.04.2012 (in functie van de leeftijd bij aanvang van het SWT)

SWT (brugpensioenen) ingegaan sinds 01.01.2016 (in functie van de leeftijd bij aanvang van het SWT)

SWT (brugpensioenen) ingegaan sinds 01.01.2017 (in functie van de leeftijd bij aanvang van het SWT)

50

31,80%

53%

100%

125%

142,50%

51

31,80%

53%

100%

125%

142,50%

52

25,44%

42,40%

95%

118,75%

142,50%

53

25,44%

42,40%

95%

118,75%

142,50%

54

25,44%

42,40%

95%

118,75%

142,50%

55

19,08%

31,80%

50%

62,50%

75,00%

56

19,08%

31,80%

50%

62,50%

75,00%

57

19,08%

31,80%

50%

62,50%

75,00%

58

12,72%

21,20%

50%

62,50%

75,00%

59

12,72%

21,20%

50%

62,50%

75,00%

60

6,36%

10,60%

25%

31,25%

37,50%

61

6,36%

10,60%

25%

31,25%

37,50%

62

6,36%

10,60%

25%

31,25%

31,25%

63

6,36%

10,60%

25%

31,25%

31,25%

64

6,36%

10,60%

25%

31,25%

31,25%

65

6,36%

10,60%

25%

31,25%

31,25%


Voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden gelden andere percentages.

 

 


Minimumbijdrage Decava vanaf 01/01/2017

 

 

Minimumleeftijd aanvang SWT

Minimumbijdrage

52 < 60

50,00 EUR

60 < 62

37,60 EUR

>62

37,60


Opening van uw dossier

 

Voor de opening van uw dossier bij het Febelgra Fonds dienen volgende documenten in ons bezit te zijn:

 

1.     kopie van het bewijs van volledige werkloosheid,d.w.z. het formulier C4 SWT dat door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt ter beschikking gesteld met informatie over vervanging of vrijstelling.

2.      kopie van de berekening van de aanvullende vergoeding (zie model)

3.     kopie van de individuele rekening van de 12 laatste maanden bijgewerkt tot op het einde van het contract.

4.     in voorkomend geval, een kopie van het document dat het bewijs levert van de erkenning als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering, alsook van de bedrijfs-CAO.

 

 

Data van de terugbetaling

De werkgever moet na elk kalenderkwartaal een afrekening bezorgen aan het Febelgra Fonds in overeenstemming met de formulieren van het Febelgra Fonds.

Het Febelgra Fonds kan er niet meer toe verplicht worden de terugbetaling van de aanvullende vergoeding en de speciale bijdragen te doen, indien de afrekening over een bepaald kwartaal met meer dan zes maanden vertraging wordt ingediend.

De werkgever verbindt er zich toe het Febelgra Fonds te informeren over alle wijzigingen aan het dossier.

 

FEBELGRA FONDS

Marisa Bortolin
Marsveldplein 2
1050 Brussel
Tel. 02 680 06 65
marisa.bortolin@febelgra.be  

 

 

 

2.Tabel indexeringen en herwaarderingscoëfficiënt

 

 

 

 01.05.2011

bedrag + 2% (index)

 

 01.01.2012

geen herwaardering

 

 01.02.2012

bedrag + 2% (index)

 

 01.12.2012

bedrag + 2% (index)

 

 01.01.2013

bedrag x 1,0024 indien referteloon zich situeert (*)

vóór 01.01.2012

 

bedrag x 1,0018 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.01.2012 en 31.03.2012

bedrag x 1,0012 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.04.2012 en 30.06.2012

bedrag x 1,0006 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.07.2012 en 30.09.2012

 01.01.2014

geen herwaardering

 

 01.01.2015

geen herwaardering

 

 01.01.2016

bedrag x 1,0016 indien referteloon zich situeert (*)

vóór 01.01.2015

 

bedrag x 1,0012 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.01.2015 en 31.03.2015

 

bedrag x 1,0008 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.04.2015 en 30.06.2015

 

bedrag x 1,0004 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.07.2015 en 30.09.2015

 01.06.2016

bedrag + 2% (index)

 

 01.01.2017

geen herwaardering

 

 01.06.2017 

bedrag + 2% (index)

 

 01.01.2018

bedrag x 1,0036 indien referteloon zich situeert (*)

vóór 01.01.2017

 

bedrag x 1,0027 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.01.2017 en 31.03.2017

 

bedrag x 1,0018 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.04.2017 en 30.06.2017

 

bedrag x 1,0009 indien referteloon zich situeert (*)

tussen 01.07.2017 en 30.09.2017

01.09.2018

bedrag + 2% (index)

 

 

 

 

(*) Het "referteloon"is dit van de maand die de datum van het begin van het SWT voorafgaat, tenzij anders afgesproken.

 

 

 

Plafond brutoreferteloon

Het plafond voor de berekening van het SWT bedraagt

 

01/09/2018

4 032,82 EUR

01/01/2018

3 953,90 EUR