warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Milieucharter van de papier- en grafische industrie voor de strijd tegen klimaatverandering

(9/06/2009)

Op 19 juni 2008 ondertekende Febelgra samen met 11 andere beroepsfederaties van de Belgische papierketen een milieucharter. De papierketen engageert zich hiermee om als industrie gezamenlijk maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Dit is een primeur voor België en voor Europa.

Met dit initiatief is de papier- en grafische sector de eerste in België en in Europa om zich als industrie te engageren in de strijd tegen de klimaatverandering. Het initiatief gaat uit van het Paper Chain Forum dat de volledige papierketting vertegenwoordigt en informatie acties voert in het kader van de duurzame relatie tussen papier en milieu. De 12 beroepsfederaties* die lid zijn van het Paper Chain Forum engageren zich concreet rond het verder zetten en uitbouwen van de duurzame relatie tussen papier en bos, recyclage inspanningen en het verbeteren van de CO2 voetafdruk.

“Wij zijn bijzonder trots op het feit dat via de 12 federaties, 5.000 bedrijven of 60.000 werknemers, zich verbinden om actief de strijd tegen de klimaatverandering verder te zetten en te versterken. De papierketen heeft al een lange traditie van inspanningen en realisaties op het vlak van de duurzame relatie tussen papier en milieu. Met dit milieucharter uit de industrie zijn sterke wil en ambitie om nog meer vooruitgang te boeken op milieuvlak,” aldus Firmin François, voorzitter van het Paper Chain Forum.

Strijd tegen illegale houtkap
De Belgische papierketen verbindt er zich in het charter formeel toe om de strijd tegen de illegale houtkap wereldwijd te steunen. De industrie en de boseigenaars staan volledig achter het boscertificatiesysteem en de controleketen die een duurzaam bosbeheer voor de ganse keten waarborgen. Vandaag zijn wereldwijd 300 miljoen hectaren bos of 25% van de productiebossen gecertificeerd. In België is dit 40% van de beboste oppervlakte via het PEFC of FSC** keurmerk.

Meer recyclage
De papierketen blijft zich verder inspannen om de inzamelingsgraad en de recyclage van oud papier te verhogen. In 2006 werd bijna 2,3 miljoen ton oud papier ingezameld, dit vertegenwoordigt ongeveer 60% van het binnenlandse verbruik van papier en karton. De sector engageert zich om de grenzen van de productie en het gebruik van gerecycleerd papier nog te verleggen.

Betere CO2 voetafdruk
Door bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van bossen en steeds meer te recycleren engageert de papierketen zich om de CO2 opslag via bomen te verbeteren en te vergroten. Op 15 jaar tijd is de CO2 uitstoot per geproduceerde ton papier met 25% gedaald. De papier- en grafische industrie werkt actief aan de verlaging van de CO2 uitstoot door een verbetering van de energie-efficiëntie van de bedrijven. Zo sloten de sectoren van de papierproductie, de papierverwerking en de grafische industrie met de overheid CO2 energie convenanten die neerkomen op een substantiële vermindering van de CO2 uitstoot.

“Ondanks de inspanningen van de papierketen leeft nog steeds bij de publieke opinie de overtuiging dat de papier- en grafische industrie verantwoordelijk is voor bosvernietiging en een belangrijke rol speelt in de CO2 vervuiling. Uit de praktijk blijkt echter het tegendeel. Het milieucharter van de Belgische papierketen is legt er opnieuw de nadruk op dat onze industrie het niet bij loze woorden en beloften houdt maar actief de duurzame relatie tussen papier en milieu versterkt,’ besluit Firmin François.

Contacteer voor meer informatie:
Karin Struys
Tel. 0499 03 57 22
E-mail : karin.struys@s&vb.be

* De 12 beroepsfederaties die de volledige papierketen in België vertegenwoordigen:

** PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
PSC: Forest Stewardship Council

Paper Chain Forum 
Het Paper Chain Forum is een vzw die al tien jaar alle deelnemers aan de papierketen in België groepeert. Dit zijn de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers, recuperatiebedrijven van oud papier en leveranciers van drukmaterialen. Het PCF vertegenwoordigt meer dan 5.000 ondernemingen en biedt in het totaal werk aan meer dan 60.000 personen. Het PCF heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu. Eén van de intiatieven is het educatieve Green project, dat i.s.m. scholen zich richt op rationeel papiergebruik bij kinderen. De leden van het Paper Chain Forum zijn Cobelpa, Fetra, Procarton, Grape, VDP, Febelgra, Coberec Paper, Benecell, Febem, KBBM, The Press en UPP. www.paperchainforum.org