warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Persbericht : Dodelijke prijzenoorlog wurgt grafische sector

Beroepsfederatie Febelgra in aanval tegen concurrentieverstoring.

Brussel, 9 juli 2010 – De nooit geziene prijzenslag in de grafische sector waardoor tot 30% onder de normale productiekost verkocht wordt neemt nefaste vormen aan. Grote boosdoeners zijn onverantwoorde prijsbrekers in binnen- en buitenland, maar ook de wet op de continuïteit. Een stijgend aantal bedrijven in de sector maakt gebruik van deze crisiswet om het faillissement af te wenden en een nieuwe doorstart mogelijk te maken. Hierdoor krijgen zij vrijstelling of zelfs kwijtschelding van schulden waardoor ze ver onder de gangbare prijzen de markt dood concurreren.      

Febelgra, de beroepsfederatie van de grafische industrie, wil paal en perk stellen aan de prijzenoorlog die leidt tot collectieve economische zelfmoord. In een dramatische oproep aan alle grafische bedrijven in België en aan de politieke overheid roept de beroepsfederatie op om de negatieve spiraal een halt toe te roepen.  

“Wij stellen dossiers samen tegen bedrijven uit onze sector die zich schuldig maken aan marktverstoring om klacht neer te leggen bij de Raad voor Mededinging van de FOD Economie. In samenwerking met onze leden zoeken we naar ernstige overtredingen met het juiste bewijsmateriaal. Deze agressieve aanpak is een laatste redmiddel om een einde te maken aan de onduldbare prijsverstoring,” aldus Jan De Brabanter, secretaris-generaal van Febelgra. 

Politieke actie  

Febelgra roept naast het bedrijfsleven ook de politiek op om concrete maatregelen tegen marktverstoring te nemen en zo de grafische industrie meer ademruimte te geven.  

De grafische industrie in België beleeft immers moeilijke crisisjaren. Het aantal bedrijven kromp de voorbije vijf jaar met bijna 15,5% en telde 54 faillissementen in 2009 en nog eens 49 in 2008. De sector zag in 2009 zijn omzet dalen met 9,6% en de tewerkstelling met ruim 5,5%.            

De wet op de continuïteit, die extra bescherming biedt aan bedrijven die het gerechtelijk akkoord aanvragen en hun overlevingskansen vergroot, mag dus niet langer aanleiding geven tot prijsdumping waardoor gezonde bedrijven eveneens in nood komen. Dit vereist de nodige bijsturing door de wetgever.  

“Het is onaanvaardbaar dat onze sector, die hoofdzakelijk bestaat uit kleine en middelgrote familiale bedrijven met sterke lokale verankering en tewerkstelling, ten onder gaat aan ongezonde en onwettelijke concurrentie. De enige manier om deze nefaste evolutie halt toe te roepen is klacht in te dienen tegen elke overtreding. Dat is wat wij zullen doen met de steun van onze leden en een krachtige oproep naar heel de sector en de politieke instanties,” besluit Jan De Brabanter.


Noot voor de pers:
Wenst u meer toelichting en cijfers bij de misbruiken van de wet op continuïteit die de grafische sector in een houdgreep neemt? Neem dan contact op met Jan De Brabanter, secretaris-generaal via e-mail jan.de.brabanter@febelgra.be of gsm 0498 91 21 54.


Perscontact:
Karin Struys
Tel 0499 03 57 22
e-mail Karin.struys@s-vb.be    


Over Febelgra
Febelgra is de representatieve beroepsvereniging van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingbranches. Febelgra telt meer dan 700 aangesloten ondernemingen die samen 65 % van de tewerkstelling realiseren in de sector. Febelgra behartigt de belangen en is de spreekbuis van de grote, middelgrote en kleine ondernemingen van de sector. Febelgra treedt op als officieel woordvoerder van de sector bij de regionale, federale, Europese en internationale overheden, bij de administratie, de vakbonden, de media, de academische wereld en de niet-gouvernementele organisaties. Haar acties betreffen alle materies die belangrijk zijn voor de grafische nijverheid. Deze zijn vooral toegespitst op de economische, sociale, federale, regionale en internationale reglementeringen, fiscale, juridische en milieuvraagstukken en promotieactiviteiten. Als koepelorganisatie telt Febelgra 3 regionale pijlers, Febelgra Vlaanderen, Febelgra Wallonië en Febelgra Brussel die instaan voor de rechtstreekse contacten en dienstverlening aan de aangesloten bedrijven.