warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Outplacement

FEBELGRA SERVICE

Febelgra biedt u een outplacementbegeleiding  aan in volgende gevallen (zie schema):

 

**Bij Cevora, het opleidingsplatform voor het PC 200, kan u in deze gevallen gratis beroep doen op outplacementbegeleiding voor uw bedienden. U bent als werkgever uiteraard altijd vrij om ook voor uw bedienden onze partner Select HR in te schakelen. Contacteer Febelgra om de voorwaarden en tarieven te kennen.  

 

Doel 

1.    Een goede outplacementbegeleiding bieden aan gunstvoorwaarden voor Febelgra leden.

2.    Vraag en aanbod op onze grafische jobmarkt optimaal bundelen.

3.    Grafische kennis in de sector houden.

 

Voordelen

·        Als lid rekent u op de Febelgra-gunsttarieven.

·        Dankzij een gefaseerde begeleiding (enkel van toepassing bij de bijzondere regeling) betaalt u alleen wat effectief uitgevoerd werd. Wanneer de werknemer na fase 1 of 2 terug aan de slag is, betaalt u enkel de desbetreffende fases.

·        Febelgra en Select HR stellen alles in het werk om de werkzoekende zo snel als mogelijk terug aan een gepaste job te helpen.

·        Door een goede bundeling van jobvraag en -aanbod wordt gezorgd voor een optimale in- en uitstroom, zodat de kennis zoveel mogelijk in onze sector blijft.

Werkingen procedure

 

1.Vooraf: procedure “aanbod werkgever/akkoord werknemer”

Vooraleer de werkgever de bestelbon "outplacementbegeleiding” overmaakt aan Febelgra dient de procedure "Aanbod werkgever / akkoord werknemer" vervuld te zijn. U kan hiervoor gebruik maken van het model van overeenkomst

·        voor de bijzondere regeling    

·        voor de algemene regeling met verbrekingsvergoeding 

·        voor de algemene regeling met opzeggingstermijn

·        programma van de outplacementbegeleiding (bijlage)

 

 

2. Aanvraag outplacement

 

  •  Als Febelgra-lid vraagt u outplacement aan via het bestelformulier (bestelbon algemene regeling  of bestelbon bijzondere regeling) dat u ingevuld en ondertekend overmaakt aan marisa@febelgra.be
  • Febelgra bezorgt deze aanvraag onmiddellijk aan Select HR en houdt de werkgever op de hoogte van de evolutie.
  • Select HR neemt binnen de drie werkdagen contact op met de werkgever en maakt de nodige afspraken met de werknemer bij het te volgen begeleidingstraject. 

 

3. Outplacementbegeleiding – tarieven Febelgra-leden

 

a)    Algemene regeling met verbrekingsvergoeding (arbeiders PC 130 en bedienden PC 200)

De waarde van de begeleiding is gelijk aan 1/12 van het bruto jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat. Minimumwaarde van 1 800 EUR (excl. BTW) en een maximumwaarde van 5 500 EUR (excl. BTW). Deze minima en maxima worden geproratiseerd in geval van deeltijdse tewerkstelling. Deze tarifiëring is wettelijk voorzien en wordt berekend door het sociaal secretariaat. 

  •   De kost voor werkgever is conform de hiervoor vermelde berekening.
  •  De werknemer ontvangt een opzeggingsvergoeding verminderd met 4 weken loon. Berekening gebeurd door het sociaal secretariaat.
 

b)   Algemene regeling met opzeggingstermijn (arbeidersPC 130)**.

  • Gunsttarief voor leden: 1800 EUR (excl. BTW)

c)    Bijzondere regeling (arbeiders PC 130)**

Door de gefaseerde begeleiding die enkel van toepassing is bij de bijzondere regeling, betaalt u enkel de fase(s)die uitgevoerd worden.


Fase 1:            850 EUR

Fase 2:             500 EUR

Fase 3:             400 EUR

Totaal          1 750 EUR

 

**Febelgra biedt dit enkel aan voor de arbeiders PC 130. Voor bedienden PC 200 kan men beroep doen op www.cevora.be die de begeleiding gratis aanbieden

4. Facturatie – betaling

 

  •  Febelgra factureert bij de aanvang van de outplacementbegeleiding.
  • Bij de “bijzondere regeling” ontvangt u de factuur bij de aanvang van elke fase. Indien de werknemer de begeleiding stopt tijdens de begonnen fase, blijft het bedrag van de desbetreffende fase verschuldigd.

Info & contact

 

Marisa Bortolin – tel. 02 680 06 65 – marisa@febelgra.be

Gilberte Le Jeune – tel. 02 680 06 67 – gilberte@febelgra.be