warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

FEDOPRESS: hiertegen moet actie gevoerd worden!

(2/09/2010)

In juli haalde Febelgra de nationale pers met een oproep om de prijzenslag voor drukwerk een halt toe te roepen, met de sectorkritiek op de Wet op de Continuïteit en op de sociale economie. Maar ook onze aanklacht tegen de geïntegreerde overheidsdrukkerijen is niet aan de aandacht van pers en publiek ontsnapt!

Onze kritiek op de concurrentie van drukkerijen van overheidsdiensten, steden en gemeenten is niet nieuw, maar het momentum om de acties nu op te voeren is niet toevallig gekozen. Op 17 augustus vond een informatiesessie plaats in verband met de investeringsoffertes van Fedopress, de nieuwe ‘superdrukkerij’ van de overheidsdiensten Financiën en Buitenlandse zaken. Ik citeer even uit de beschrijving van de opdracht van de algemene offerteaanvraag:

"Naar aanleiding van de, contractueel, voorziene vervanging in 2012 van het digitaal productieplatform, voor de verwerking van alle data komende van de mainframes van de FOD Financiën, werd door deze laatste beslist om de functionaliteiten van het nieuwe platform aanmerkelijk uit te breiden … De introductie van een print-on-demand (POD) concept waarbij zowel interne (ambtenaren, diensten etc. ) als externe (belastingplichtigen, fiscaal deskundigen, firma’s etc.) cliënten via de intra- en internetwebportalen van de FODF documentatie, publicaties, formulieren, etc. zullen kunnen bestellen impliceert immers dat bepaalde producties die momenteel enkel op het offsetplatform worden geproduceerd in de toekomst eveneens digitaal zullen moeten kunnen worden aangemaakt.

… Verder werd beslist full business colour te introduceren in alle transactionele producties. Een eventuele upgrade van het digitale platform naar hogere kwaliteiten moet in de toekomst tot de mogelijkheden behoren.

Bovendien zal nog meer dan nu het geval is voor andere overheidsinstanties worden gewerkt. Het volledige platform moet derhalve multi-kanaalverwerking toelaten terwijl opvolging van producties door deze cliënten via een webservice mogelijk moet zijn. Om de overname van nog meer producties in de toekomst mogelijk te maken wordt gedacht aan een modulair opgevat systeem waarbij een verhoging van de capaciteit eenvoudigweg kan worden gerealiseerd door het bijplaatsen van een printstraat en/of een afwerking- of insteekstraat.

Vorenbedoelde standaardisering en stroomlijning van digitale - en offset producten moet ook resulteren in afwerkingstraten (voor boeken, brochures, flyers, pakken, etc.) die zoveel kunnen worden gebruikt voor het afwerken van productie die van het digitale platform als deze die van het offsetplatform komt."

Hallucinant is dat! In plaats van de markt te laten spelen en bij te dragen tot economische groei zuigt de overheid met belastinggeld omzet en tewerkstelling uit de reguliere markt door de creatie van een parallel circuit. Dit is niet de taak van de overheid!

In FORWARD van 1 september, het magazine van het VBO, komt Febelgra hierover aan het woord in de nieuwe rubriek "Vuist op tafel", waarbij ook één van de bevoegde ministers of een ambtenaar hun beslissing om te investeren in Fedopress argumenteert. Via een blog op de site www.vbo.be kan verder gereageerd worden: vóór of tegen. Laat de stem van onze sector horen en reageer massaal tegen Fedopress.
Jan De Brabanter
Secretaris-generaal