Digitale print verhoogt haar marktaandeel tot 17,4% in 2019

Economisch-fiscaal

Volgens het laatste rapport van Smithers Pira zullen de digitale printtechnieken een aanzienlijke groei neerzetten in de volgende jaren met een marktaandeel van 21,1% tegen 2024.
 

Het rapport voorziet dat web offset printing de volgende 5 jaar dalend zal zijn, terwijl digitale printtechnieken zullen stijgen. Smithers Pira verwacht dat de globale output aan drukwerk nog steeds stijgend zal zijn tot 826,7 miljard $ in 2024 tegenover 808,3 miljard $ nu. Het marktaandeel van de digitale printtechnieken is gestegen van 13,5% in 2014 tot 17,4% in 2019 en naar verwachting 21,1% in 2024.
Het rapport somt een aantal redenen op voor de algehele toekomstige stijging van de totale output aan drukwerk. De stijgende algemene consumptie, de bevolkingsaangroei, de verstedelijking, ….

In het economisch rapport 2019 van Intergraf geeft Smithers Pira ook bijkomende vooruitzichten voor verschillende deelmarkten uit onze sector.

Bron: Smithers Pira, Intergraf Newsletter