NEWSFLASH 01/04/2021 - Gratis sneltests voor bedrijven - zelftests

Sociaal

Op 29 maart kondigde Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan dat bedrijven tot 1 mei gratis sneltests kunnen verkrijgen in het kader van een ‘tweede verdedigingslijn’.

Om de administratieve lasten te beperken kan de bedrijfsarts voortaan de tests via dit formulier aanvragen en moeten enkel nog de positieve testen worden meegedeeld aan Sciensano.
Bedrijven kunnen sneltests inzetten voor de werknemers waarbij telewerk niet mogelijk is om virusverspreiding te beperken en om de gezondheid van de werknemers te beschermen.
Opgelet, de sneltests zijn beperkt.
 
Uitgebreide informatie hieromtrent kan u terugvinden op de website van FOD WASO of contacteer uw externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.
 
Tot slot heeft de regering als ‘derde verdedigingslijn’ de aankoop van zelftests ook goedgekeurd vanaf 6 april in de apotheek.
Elke gezinslid zal maximum 2 zelftesten kunnen aankopen.

Heeft u nog vragen, contacteer dan kelly.ciancimino@febelgra.be