NEWSFLASH 02/07/2020 - RSZ- verlaging - loonindex - eindejaarspremie

Sociaal

Beste Febelgra-lid,

Op 25.06.2020 bereikten de sociale partners in gemeenschappelijk overleg een belangrijk akkoord in het PC 130 (arbeiders). De ondernomen acties ondersteunen - in deze moeilijke situatie omwille van de COVID-19-crisis - zowel de ondernemingen als de arbeiders.

Belangrijk hierbij is dat de loonkost daalt door de verlaging van de RSZ-bijdragen en dat de andere maatregelen kostenneutraal zijn.

  1. Verlaging van de patronale RSZ bijdragen voor de periode van 01.07.2020 tot en met 31.12.2021

Hiertoe werd de CAO dd. 25.06.2020 afgesloten waarbij de RSZ-bijdragen voor het fonds voor bestaanszekerheid verlaagd worden van 0,6% naar 0,3% voor de ondernemingen met minder dan 10 werknemers en van 1,25% naar 0,6% voor de bedrijven met 10 en meer werknemers.

Omwille van het feit dat het niet meer mogelijk was om deze regeling uitvoerbaar te maken voor de RSZ vanaf 01.07.2020, verloopt de inning als volgt voor de bedrijven -10 werknemers en 10 en meer:

  • 3de kwartaal 2020:  0,6% en 1,25%
  • 4de kwartaal 2020: 0% en 0%
  • 1ste kwartaal 2021: 0,3% en 0,55%
  • 2, 3 en 4de kwartaal 2021: 0,3% en 0,6%

Impact loonindex

Uiteraard heeft dit een impact op de loonindex vanaf 01.07.2020. Bij de berekening houden we onmiddellijk rekening met 0,3% en 0,6% RSZ zoals overeengekomen tussen de sociale partners en dus niet met de werkelijke RSZ inning;

De loonindex per 01.07.2020 bedraagt 172,89.

  1. Gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid COVID-19 voor de eindejaarspremie 2020

Om de financiële impact van de tijdelijke werkloosheid overmacht COVID-19 voor de arbeiders te beperken, zijn de sociale partners overeengekomen om 50 dagen TW overmacht per arbeider in 2020 gelijk te stellen voor de eindejaarspremie.

De werkgevers kunnen de volledige kost terugvorderen van het Febelgra Fonds. Hiertoe zal eind 2020 een formulier ter beschikking gesteld worden dat u voor 30.06.2021 moet indienen bij het Febelgra Fonds.

CAO dd. 25.06.2020 tot wijziging van de CAO dd. 15.12.2005 betreffende de eindejaarspremie.

  1. Speciaal outplacementaanbod

Arbeiders die u heeft moeten ontslaan in de coronacrisis (tussen 01.03.2020 en 31.12.2020) en die geen recht hebben op outplacementbegeleiding (algemene regeling – bijzondere regeling – specifieke regeling bij medische overmacht of bij herstructurering), kunnen op vrijwillige basis ingaan op het outplacementaanbod van de sector. Het aanbod aan de arbeider bestaat uit een begeleiding van 4 ½ dagen.

De kosten worden gedragen door de vzw Fogra voor alle arbeiders in heel België. Meer informatie hierover met de nodige documenten ontvangt u binnenkort.

  1. Paritaire verklaring “Generieke gids – Veilig aan het werk”

Een paritaire verklaring werd opgemaakt voor het PC 130 (met uitsluiting van de dagbladbedrijven) die ondertussen is gepubliceerd op de website van de overheid.

Het doel van de verklaring is om het belang van de algemene “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” te benadrukken en te onderschrijven.

Wenst u de teksten van de aangehaalde CAO’s of meer informatie, aarzel dan vooral niet ons te contacteren.