NEWSFLASH 03/02/2020 - Indexering baremalonen (arbeiders) 01.02.2020

Sociaal

Indexering baremaschaal arbeiders per 01.02.2020

De gezondheidsindex voor januari 2020 bedraagt 109,72 en voor de afgevlakte index 107,04.

Dit betekent dat de afgevlakte index de hoogste stabilisatieschijf 106,87 (PC 130 arbeiders) overschrijdt.

Dus is er een indexering van 2% van de baremalonen en van het forfait van de nachttoeslag vanaf 1 februari 2020. De nieuwe loonschaal kan u hier downloaden.

De indexering is enkel van toepassing op het baremaloon

En dus niet op het werkelijke loon. Behoudens wanneer u altijd het reële loon heeft geïndexeerd.

Nachttoeslag verhoogt eveneens met 2% index

Het forfaitaire bedrag van de nachttoeslag is onderhevig aan de indexering.