NEWSFLASH 03/02/2020 - Vervoertussenkomst (arbeiders) NMBS - 01.02.2020

Sociaal

De prijs van de treinkaarten stijgt vanaf 01.02.2020. Dit wil zeggen dat de vervoertussenkomst in het PC 130 (arbeiders) eveneens verhoogt.

De nieuwe tabel kan u hier consulteren.

Ter herinnering

De CAO dd. 19.12.2019 voert nieuwe bepalingen in voor wat betreft de werkgeverstussenkomst in het vervoer van en naar het werk.

“Artikel 5 – Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer NMBS

Vanaf 01.11.2019 bedraagt de tussenkomst van de werkgever 80% van de treintarieven vastgesteld door de NMBS”

Het artikel wordt verder aangevuld met een aanbeveling voor de werkgever om zonder bijkomende kosten een derdebetalersregeling voor het treinvervoer af te sluiten met de NMBS, waarbij de overige 20% door de overheid te laste worden genomen. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van kosteloos woon-werkverkeer.

 

Uittreksel uit het advies verslag van de CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) - Advies CRB 2019-2560

“De Raden hebben van de NMBS vernomen dat steeds meer werkgevers kiezen voor een derdebetalersregeling en dat het aandeel werknemers, die houder zijn van een treinabonnement voor het woon-werkverkeer en tewerkgesteld zijn bij een werkgever die een derdebetalersovereenkomst sloot met de NMBS, toeneemt doorheen de tijd: hun aandeel steeg van 37% in 2004, tot 51% in 2009 en 61% in 2018. Ook hebben ze via de NMBS vernomen dat 99,7% van de werkgevers uit de privésector die met de NMBS een derdebetalersovereenkomst sluiten, kiezen voor het 80/20 systeem.”