NEWSFLASH 04/05/2020 - Fase 1-A van de exitstrategie bevestigd / Aanvraag compensatiepremie mogelijk

Economisch-fiscaal

Op de vooravond van 01 mei werd in een nieuw Ministerieel Besluit de eerste fase van de exitstrategie bevestigd. We vatten hierna nog even kort de belangrijkste bepalingen samen :

  • Voor de essentiële sectoren en diensten blijven de huidige regels van toepassing.
  • Voor bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren wordt het vanaf 4 mei mogelijk om herop te starten/activiteiten verder te zetten, ook wanneer bedrijven in sommige onderdelen van hun productie- of dienstverleningsketen een probleem hebben of hadden om ‘social distancing’ te organiseren. De sanctie van sluiting, indien dat onmogelijk was, komt ook te vervallen. De preventiemaatregelen moeten wel strikt worden opgevolgd.
  • Thuiswerk voor functies waarvoor dat kan, is niet langer verplicht, maar wel aanbevolen. Waar thuiswerk niet wordt toegepast, blijft ‘social distancing’ de norm, zowel op de werkvloer als bij het vervoer georganiseerd door de werkgever.
  • Op ondernemingsniveau verloopt het concretiseren van de preventiemaatregelen via het sociaal overleg (CPBW of VA) of, daar waar geen overlegorganen aanwezig zijn, in overleg met de werknemers en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. De generieke gids vormt hierbij altijd de basis.
  • Verder zijn de lokalen van de ondernemingen uit ‘niet-essentiële’ sectoren enkel toegankelijk voor interacties in B-to-B en B-to-Gov.

Normaliter – zo werd althans ook door minister Crevits bevestigd – wordt het vanaf vandaag ook mogelijk voor bedrijven om de compensatiepremie aan te vragen. Deze maatregel is bedoeld voor ondernemingen en zelfstandigen in het Vlaams Gewest die een omzetdaling hebben van minstens 60% in de periode tussen 14/03/2020 en 30/04/2020. De aanvraag dient te gebeuren via de website van Vlaio.be.

Marc Vandenbroucke