NEWSFLASH 04/09/2020 - Consumptiecheque

Sociaal

Beste Febelgra-lid,

U heeft de voorbije maanden wellicht horen spreken over de “consumptiecheque”, maar hoe werkt dit nu concreet?  

Op 17 juli 2020 werd het KB dat de consumptiecheque invoert, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar wij ontvangen hierover nog veel vragen.

Daarom zetten we alles graag op een rijtje voor u!

Toekenningsvoorwaarden:

 • De minimale waarde van een consumptiecheque is 10 € en de totaalwaarde mag niet meer dan 300 € bedragen. Tot dit maximumbedrag zijn ze vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing en zijn ze aftrekbaar als beroepskost.
 • De cheques mogen geheel; noch gedeeltelijk ingeruild worden voor geld.
 • De consumptiecheque kan niet in de plaats komen van verworven loon, premies of andere voordelen.
 • De cheques moeten worden afgeleverd op naam van de medewerker en het totaalbedrag ervan moet op de individuele rekening worden vermeld.
 • De toekenning van de cheque moet vastgelegd zijn in een sectorale CAO, een ondernemings CAO of in een individuele overeenkomst. De consumptiecheque kan aan iedereen worden toegekend of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel. Een individuele toekenning is uitgesloten.
 • De cheque is slechts 12 maanden geldig en dit vanaf de datum dat de horecasector opnieuw klanten mag ontvangen, zijnde 8 juni 2020. De cheques blijven dus geldig tot en met 7 juni 2021.
 • De cheque mag uitgereikt worden tot en met 31 december 2020.
 • De cheque kan worden gebruikt :
  • In een horecazaak
  • In een kleinhandelszaak die verplicht langer dan één maand gesloten was en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbiedt (bv. een kleine boekhandel, een schoonheidssalon);
  • Bij een erkende of gesubsidieerde culturele vereniging;
  • Bij een sportvereniging voor wie een federatie bestaat, op gemeenschaps- of nationaal niveau.
 • De papieren of elektronische cheque kan worden besteld bij een erkende uitgiftemaatschappij (Sodexo, Monizze en Edenred).

Indien u dit voordeel wenst toe te kennen aan uw personeel, raden wij u aan een ondernemingscao te maken ofwel bij voorkeur te werken met een individuele overeenkomst; zeker indien u de consumptiecheque slechts aan een deel (categorie) van uw personeel wens toe te kennen. Er bestaat geen sectorale cao.

Contacteer ons indien u verdere toelichting nodig heeft. Een modeldocument van een individuele overeenkomst kan u ook aanvragen bij kelly.ciancimino@febelgra.be