NEWSFLASH 06/07/2020 - Tijdelijke Werkloosheid

Sociaal

Ondanks een unaniem akkoord van de sociale partners in de groep van Tien om het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 te verlengen na 31.08.2020, heeft de regering er anders over beslist.

Het KB nr. 46 (BS dd. 01.07.2020) voorziet in haar hoofdstuk 5 een tijdelijke aanpassing – bij wijze van overgangsmaatregel – van de tijdelijke werkloosheid overmacht.

Er is nog heel wat onduidelijkheid maar we zetten de hoofdlijnen op een rij.

Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona eindigt op 31.08.2020.

  • Uitzondering voor  “de hardst getroffen sectoren” (moet nog bevestigd en uitgewerkt worden!)

Tijdelijke werkloosheid om economische reden arbeiders na 31.08.2020

Een aantal afwijkingen is voorzien voor sectoren die geen eigen KB hebben voor TW economische reden.

  • Voor de arbeiders PC 130 bestaat er een KB TW economische reden. D.w.z. dat de bestaande sectorale regels opnieuw van toepassing worden vanaf 01.09.2020. Behoudens indien nog afwijkingen zouden worden vastgelegd;  

Tijdelijke werkloosheid om economische reden bedienden na 31.08.2020

Tot 31.12.2020 kan de werkgever gebruik maken van de “versoepelde regeling”.

  • De werkgever moet aantonen dat hij een substantiële omzet- of productiedaling heeft gekend van minstens 10% in het kwartaal voorafgaand aan de toepassing van TW om economische redenen, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019.
  • De werkgever moet twee dagen opleiding aanbieden aan de bediende in TW economische reden
  • Het maximum van 16 kalenderweken per kalenderjaar (volledig schorsing) of de 26 kalenderweken (gedeeltelijke arbeid) wordt verhoogd met 8 weken
  • De voorwaarden tot het sluiten van een CAO of het opmaken van een ondernemingsplan blijft bestaan.
  • De andere toepassingsvoorwaarden blijven eveneens behouden (betekening, validatieboek, melding van de 1ste werkloosheidsdag, ...)

Wij hopen dat we u snel meer duidelijkheid kunnen brengen over deze materie.

Ondertussen blijft Febelgra zich inzetten om de noden van de sector onder de aandacht te brengen van de regering.

Voor meer info: contacteer gilberte.le.jeune@febelgra.be