NEWSFLASH 06/10/2020 - Wat met de toekomst van plasticfolie?

Febelgra ontvangt op vandaag heel wat vragen over het (toekomstig) gebruik van plasticfolie voor publicaties en folderpakketten. Daarom achtten wij het nuttig u te informeren over de bestaande reglementering. Deze verschilt van Gewest tot Gewest en wordt uiteraard sterk beïnvloed door de ecologische bekommernissen.

Vlaanderen:
Tot op vandaag bestaat geen bijzondere reglementering hieromtrent. Een verbod op mailings onder plasticfolie is er dus niet.
De te verwachten evolutie is minder duidelijk, maar – al dan niet terecht – mag een beperking/verbod op middellange of lange termijn worden verwacht.

Brussel:
De actuele situatie is dezelfde als in Vlaanderen maar gezien het huidige beleid inzake leefmilieu, kan vermoed worden dat hier mogelijks sneller nieuwe maatregelen zullen genomen worden.

Wallonië:
Hier is het op vandaag reeds verboden om publicaties (zowel geadresseerd als ongeadresseerd, dus bv gratis regionale pers, ongeadresseerde folders, geadresseerde reclame) te verzenden onder plasticfolie.
Er loopt momenteel nog een overgangsregeling voor publicaties die reeds vòòr 08 mei 2020 in het Waalse Gewest onder folie werden verzonden. Echter, vanaf 2023 geldt een totaal verbod.

Opmerking: dit verbod geldt niet voor wat betreft de verzending van betalende magazines (cfr abonnementen).

De overgangsregeling voor publicaties die vòòr 08 mei 2020 onder kunststoffolie werden verspreid:
1.per 31.12.2020 moet de vermindering minimaal 30% bedragen van de hoeveelheid gebruikte kunststoffolie in 2017(*)

(*) Indien geen gegevens beschikbaar zijn voor 2017 zal de Administratie als referentiejaar 2018 nemen. De hoeveelheid plasticfolie heeft betrekking op de tonnage, of - wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn - het aantal gebruikte folies. Op advies van de Administratie kan de Minister de wijze van berekening van de vermindering van de te gebruiken hoeveelheid kunststoffolie nader bepalen.

2.per 31.12.2021 moet de vermindering minstens 50% bedragen van de hoeveelheid gebruikte kunststoffolie in 2017.

3.per 31.12.2022 moet de vermindering 100% bedragen van de hoeveelheid gebruikte kunststofolie in 2017. De facto is er dus een totaal verbod op het gebruik van plasticfolie vanaf 01/01/2022.

Voor het alternatief van bio-plastics tenslotte bestaat geen afwijkende regeling.

Voor meer informatie, contacteer marc.vandenbroucke@febelgra.be