NEWSFLASH 06/11/2020 -Tijdelijke werkloosheid Covid-19 opnieuw voor alle ondernemingen

Sociaal

Vandaag is door de Federale regering beslist dat alle ondernemingen met onmiddellijke ingang terug beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wat betekent dit concreet ? 

•    De bedrijven die niet in aanmerking kwamen als “hard getroffen onderneming” kunnen nu opnieuw gebruik maken van de soepele vorm van tijdelijke werkloosheid voor hun arbeiders én voor hun bedienden.
•    Indien u een ondernemingcao had opgemaakt en een aanvraag indiende bij de RVA voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor uw bedienden, kan u ook opnieuw gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
•    Deze regeling werd nu verlengd tot 31 maart 2021. 
•    Op het vlak van formaliteiten betekent dit dat de normale verplichtingen inzake aanvraag tijdelijke werkloosheid, controleformulieren C.3.2 A en validatieboek worden opgeschort. Althans voor de tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van de corona pandemie. 

Het is mogelijk dat de RVA hierover nog verdere praktische modaliteiten bekend maakt. Wij informeren u hierover desgevallend zo spoedig mogelijk.

Contacteer kelly.ciancimino@febelgra.be bij eventuele vragen.