NEWSFLASH 09/06/2020 - Update diverse corona-maatregelen (sociaal - financieel)

Economisch-fiscaal

Inmiddels werd fase 3 van de exitstrategie goedgekeurd met ingang van 8 juni 2020, waarbij opnieuw een reeks verregaande versoepelingen worden doorgevoerd.
Als principe geldt nu dat alles wordt toegestaan, behalve wat specifiek is verboden en met de inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Inzake steunmaatregelen noteren we een update voor volgende thema's:

1.SOCIAAL

a. Verlenging TW – Corona-ouderschapsverlof                       

  • Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd verlengd tot 31 augustus 2020. Ook de verhoogde werkloosheidsuitkeringen blijven tijdens deze periode behouden.
  • Hetzelfde geldt voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het corona-ouderschapsverlof. Beide maatregelen werden eveneens verlengd tot 31 augustus 2020.

b. Gelijkstelling jaarlijkse vakantie
 
In het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2020 verscheen het KB van 4 juni 2020 waardoor de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie (COVID-19) gelijkgesteld worden met effectief gewerkte dagen voor het recht op jaarlijkse vakantie. De gelijkstelling is voorzien voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

c. Opschorting van de opzeggingstermijn – tijdelijke werkloosheid overmacht
 
De Raad van State heeft vrijdag 5 juni 2020 een negatief advies gebracht betreffende de retroactiviteit van de maatregel waarbij de opzeggingstermijn wordt opgeschort door de dagen van tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht COVID-19. Het is nu wachten op de definitieve teksten van het advies en het verder verloop van de ontwerpwet.

d. Federale enquête woon-werkverkeer
 
Bericht van het VBO

Zoals u weet, zou editie 2020 van de federale enquête woon-werkverkeer normaal gezien op 30 juni 2020 van start gaan. Deze 3-jaarlijkse enquête moet ingevuld worden door bedrijven met meer dan 100 werknemers.
Gezien de situatie hebben we aan minister Bellot gevraagd om die wettelijke verplichting uit te stellen naar volgend jaar. Hij heeft daarin toegestemd. De volgende federale enquête zal dus beginnen in juni 2021.
Het uitstel verlicht de taken van de ondernemingen, die op dit moment al met andere moeilijkheden te kampen hebben. De resultaten van de enquête zijn op die manier ook relevanter, aangezien de mobiliteitsgewoonten op dit moment sterk verstoord zijn.

2. FINANCIËLE MAATREGELEN

a. Vrijstelling bedrijfsvoorheffing
 
Er is ook sprake van een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing (juni, juli en augustus) voor zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het begrip “zwaar getroffen sectoren en/of bedrijven” zal afgebakend worden.

b. Consumptiecheque

Tenslotte wil de regering een consumptiecheque van 300 EUR voorzien, die door de werkgever kan (niet ‘moet’) worden toegekend aan zijn werknemers voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector, enz. Deze cheque is 100% aftrekbaar voor de werkgever en belastingvrij voor de werknemer.

Weet dat de meeste maatregelen nog op korte termijn moeten verduidelijkt worden. Wij informeren u dan ook graag verder over deze en eventuele bijkomende maatregelen.

                                                                           
Marc Vandenbroucke
Algemeen Directeur Febelgra