NEWSFLASH 09/11/2020 - Pakket steunmaatregelen voor de tweede golf: een overzicht

Sociaal

De federale regering keurde afgelopen vrijdag een pakket steunmaatregelen goed die onze economie door deze tweede coronacrisis moeten loodsen. Het werd een pakket van 38 maatregelen, dat zowel reeds gekende als nieuwe initiatieven omvat. Hieronder bieden wij u een overzicht van de maatregelen die voor de bedrijven en de grafische sector van belang (kunnen) zijn. Verder moet benadrukt worden dat de voor de meeste van deze maatregelen nog verdere uitvoeringsmodaliteiten moeten bepaald worden. Wij houden u vanzelfsprekend hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Financieel/Fiscaal

1. Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst.

2. BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers.

3. Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen.

4. De minister van Financiën en de minister van Economie zullen in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor de hypothecaire kredieten en de consumentenkredieten verlengen. Het overleg zal ook ‘leasing’ meenemen.

Sociale bijdragen

1. Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.

2. Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.

3. Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.

Tewerkstelling/Sociaal

1.  Opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht  naar alle ondernemingen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

2. Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.

3. Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.

4. Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen sociaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing.

Zelfstandigen

1. Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per maand.

2. Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet.

3. Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

Tenzij anders vermeld zijn deze maatregelen van kracht tot 31 maart 2021.

Voor meer info: contacteer marc.vandenbroucke@febelgra.be