NEWSFLASH 15/09/2020 - Impact van Covid-19 op de werkgelegenheid in de grafische sector - update

Sociaal

Beste Febelgra-lid,

De coronacrisis duurt inmiddels 6 maanden. Reeds eerder gaven wij een beeld van de impact die de pandemie had en heeft op de werkgelegenheid. Vandaag kunnen wij een update geven van enkele belangrijke cijfers tot en met augustus.

De normale werking van nagenoeg alle bedrijfssectoren werd verstoord, maar met grote intersectorale verschillen.

Voor wat betreft het aantal aangiften van tijdelijke werkloosheid vormde de  maand april 2020 een piek. Toen werden in 140.689 ondernemingen aanvragen tijdelijke werkloosheid verricht voor in totaal 1.232.841 werknemers. In augustus 2020 is het aantal aangiften gedaald tot respectievelijk 54.689 ondernemingen en 323.291 werknemers. Dit is een gevoelige daling die evenwel niet volledig kan toegeschreven worden aan de economische herneming daar bv de verlofperiode eveneens invloed zal hebben gehad.

Een beter beeld wordt verkregen door het aantal dagen tijdelijke werkloosheid te vergelijken met het normaal aantal werkdagen. In de privé-sector is de piek van 33,22 % (04/2020) fors gedaald tot 4,86 % (08/2020). De hiernavolgende tabel toont een detail van de maandelijkse evolutie en de positie van de grafische sector :

" "

(Bron : RVA, VBO)

De conclusie is dat de cijfers van de tijdelijke werkloosheid in de grafische sector stelselmatig hoger liggen dan het gemiddelde in de private sector. Daar waar de lopende orders bij het begin van de crisis de tewerkstelling nog enigszins in stand konden houden, zien we de laatste maanden dat de economische herneming van de sector moeizamer verloopt dan gemiddeld.

Marc Vandenbroucke - Algemeen Directeur