NEWSFLASH 15/09/2020 - tijdelijke werkloosheid bedienden

Sociaal

Beste Febelgra-lid,

Zopas werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad een akkoord gesloten betreffende een aantal dossiers in het kader van de coronacrisis.

Wij informeren u graag over een reeds goedgekeurd akkoord:

  • Verlenging van de CAO 147 (147bis) : tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden

De CAO 147 werd afgesloten op 18 maart en was tot 30 juni 2020 een crisismaatregel om te zorgen dat ondernemingen hun bedienden konden tijdelijk werkloos stellen op een vereenvoudigde manier. De CAO was en is van belang voor de sectoren en ondernemingen die zelf geen CAO hebben om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen. Dit is o.m. zo voor de bedienden van de grafische sector (pc 200.00).

Deze regeling werd nu verlengd (met terugwerkende kracht) van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021.

Belangrijk :

  • Door deze verlenging heeft u dus geen ondernemingsplan of -cao meer nodig om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek voor bedienden;
  • U moet het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL indienen bij de RVA (per aangetekend schrijven en per mail);
  • Via deze regeling dient u 2 vormingsdagen per maand aan te bieden aan uw bedienden;
  • Een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever is verschuldigd van 5,63 € per dag werkloosheid;

De verlenging van deze CAO moet nog ondertekend worden, maar de RVA zal reeds aanvragen aanvaarden die op deze basis gebeuren.

Binnenkort zijn tevens aanpassingen te verwachten voor de wetgeving over tijdskrediet en jaarlijkse vakantie, waarover wij u verder zullen informeren.

Contacteer ons gerust voor verdere informatie of begeleiding:

Kelly Ciancimino - kelly.ciancimino@febelgra.be