NEWSFLASH 16/12/2020 - Document terugvordering gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht voor eindejaarspremie

Sociaal

Beste Febelgra-lid,

Het document “terugvordering van de kost van de gelijkstelling van 50 dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19 voor de eindejaarspremie (PC 130)” staat ter jullie beschikking op onze website.

Dit bestand dient door uw sociaal secretariaat ingevuld te worden of door u als werkgever indien u niet aangesloten bent bij een sociaal secretariaat.

Gisteren hebben wij de Unie van de Sociale Secretariaten hierover geïnformeerd. Zodoende wordt uw sociaal secretariaat via dit kanaal ook rechtstreeks geïnformeerd en is het dus mogelijk dat uw dossierbeheerder reeds op de hoogte is.
 
Het document dient uiterlijk tegen 30.06.2021 ingediend te worden bij het Febelgra Fonds via: kelly.ciancimino@febelgra.be.

Contacteer kelly.ciancimino@febelgra.be voor meer informatie.