NEWSFLASH 17/08/2020 - Tijdelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Economisch-fiscaal

Tijdelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Beste Febelgra-lid,

Wij herinneren met dit nieuwsbericht graag even aan een recente fiscale steunmaatregel in de context van de corona-crisis.

Wat ?

Voor de maanden juni, juli en augustus is er een systeem van gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, die u moet inhouden op de lonen van uw werknemers.

Voor wie ? 

Elke werkgever die enerzijds onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing op de door hem toegekende bezoldigingen en die de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing volledig inhoudt en anderzijds tussen 12 maart en 31 mei 2020 (met inbegrip van zaterdagen, zondagen en feestdagen) gedurende ten minste 30 opeenvolgende dagen gebruik heeft gemaakt van de tijdelijke werkloosheidsregeling, kan van deze vrijstelling genieten.

Hoe wordt de vrijstelling van doorstorting berekend ?

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van de totale kostprijs van de bedrijfsvoorheffing van de maand mei.

Voor de maanden juni 2020, juli 2020 en augustus 2020 is de niet door te storten bedrijfsvoorheffing gelijk aan 50% van het verschil tussen enerzijds de totale kosten van de bedrijfsvoorheffing voor elk van de maanden juni, juli en augustus 2020 en anderzijds de totale kosten van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten voor de maand mei. De bedrijfsvoorheffing moet echter voor 100% door de werkgever worden ingehouden.

Het totale bedrag van de vrijstelling berekend over de drie maanden mag niet meer bedragen dan 20 miljoen euro.

De bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld, de eindejaarspremies en het achterstallig bezoldigingen komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.

Tip : indien u voldoet aan de voorwaarden van deze steunmaatregel, contacteer dan zeker uw sociaal secretariaat dat instaat voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van uw werknemers.

Voor verder advies kan u steeds contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Marc Vandenbroucke - Algemeen directeur