NEWSFLASH 26/10/2020 - Covid-19: nieuwe Federale en Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemers

Sociaal

Voorlopig tot 19 november kennen we opnieuw verstrengde corona-maatregelen die ervoor moeten zorgen dat onze ziekenhuizen worden ontlast, en voorkomen dat alle scholen moeten sluiten en de gehele economie stilvalt. Ook worden zowel op Vlaams als federaal niveau nieuwe steun-maatregelen aangekondigd (wij beperken ons tot diegene waarvoor bedrijven en zelfstandigen van de grafische sector in aanmerking kunnen komen).

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (NVB)

Een ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal beroep kunnen doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB). Deze steun zal kunnen aangevraagd worden via de VLAIO-website.

Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het NVB. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De maximale steun bedraagt:

  • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:

€ 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers

€ 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer

  • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020

€ 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers

€ 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers

Wanneer aanvragen?

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Dit zal pas vanaf eind november mogelijk zijn via de website van VLAIO.

De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2020 ingediend voor wat betreft de periode tot 15 november of 18 november.

Vraag nu het Vlaams Beschermingsmechanisme aan voor augustus en september

Voor een omzetdaling van minimaal 60% in de maanden augustus en september 2020, kan je nog tot en met 15 november 2020 het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen via deze link : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme

 

Maatregelen op Federaal niveau

  • Het overbruggingsrecht

Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, wordt het ‘Corona-overbruggingsrecht’ verdubbeld. Iemand zonder gezinslast krijgt zo    € 2.583. Iemand met kinderen ten laste krijgt € 3.226.

Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijdt, wordt het ‘Overbruggingsrecht heropstart’ verlengd.

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Wij houden u op de hoogte van zodra hierover meer informatie beschikbaar is.

  • De sociale bijdragen (RSZ)

Onder bepaalde voorwaarden zullen de RSZ-bijdragen tijdelijk kwijtgescholden worden . Zodra meer informatie beschikbaar is, houden wij u ook hiervan op de hoogte.

  • Eindejaarspremies

De regering wil zorgen dat het personeel van bedrijven die moeten sluiten toch een eindejaarspremie zal uitbetaald worden

Volgens de momenteel beschikbare informatie het erop dat deze 2 laatste maatregelen vooral bedoeld zullen zijn voor bedrijven die verplicht werden te sluiten en/of tot de horeca sector behoren.

Heeft u vragen contacteer dan marc.vandenbroucke@febelgra.be