NEWSFLASH 27/04/2020 - Heropstart bedrijven

Economisch-fiscaal

Wat betekent de heropstart en de afbouw van de corona maatregelen voor onze bedrijven?

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april een aantal beslissingen genomen om in verschillende fases de economie en ons sociaal leven terug te normaliseren.

Er is sprake van 3 fases:

4 MEI : fase 1-a

Voor de bedrijven vervalt het verschil tussen essentiële en niet-essentiële bedrijven voor wat betreft social distancing. 

Alle bedrijven kunnen medewerkers dus oproepen als het nodig is, mits de veiligheid gegarandeerd is. Als bedrijven niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dan kunnen ze dat compenseren door een reeks aanbevelingen te volgen. De generieke gids  is daarbij een referentiebasis en kan waar nodig inspiratie bieden. 

Voor de winkels en de horeca veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

Kinderopvang wordt verruimd voor alle ouders die gaan werken en geen andere opvangmogelijkheden hebben. 

11 MEI : fase 1-b

Onder bepaalde voorwaarden laat deze fase toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan –  zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen.

Er zullen 3 soorten voorwaarden zijn:

  • de organisatie van het werk,
  • de ontvangst van klanten,
  • en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden.

18 MEI : fase 2

Een geleidelijke heropstart van het onderwijs zal gebeuren vanaf 18 mei.

Ook bepaalde contactberoepen (zoals bv kapsalons) zullen hun activiteit onder bepaalde voorwaarden opnieuw kunnen opstarten.

08 JUNI : fase 3

Pas vanaf 8 juni zullen meerdere punten bekeken worden. Onder meer de modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook de ruimere horeca. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

Belangrijk bij dit alles is dat vele punten onder voorbehoud worden geformuleerd van een beheersbaar crisis management. In de loop van deze week kunnen dus bijkomende richtlijnen of wijzigingen worden bekend gemaakt die de exitstrategie verder vorm geven.

Bronnen :

  • Verklaring van de Eerste Minister dd. 24/04/2020
  • Voka, ‘Nieuw en in de kijker’

 

27 april 2020,

Marc Vandenbroucke - Algemeen Directeur Febelgra