NEWSFLASH 27/08/2020 - Breaking: tijdelijke werkloosheid arbeiders vanaf 01 september 2020

Sociaal

Beste Febelgra-lid,

In ons nieuwsbericht van 12.08.2020 informeerden wij u o.m. over de regeling tijdelijke werkloosheid voor arbeiders vanaf 01.09.2020 indien u niet als “hard getroffen onderneming” wordt beschouwd. 

Op dat moment gold de regel dat de overgangsmaatregel niet van toepassing was op sectoren met een eigen cao-werkloosheid, zoals bv in onze sector (PC 130) het geval is.

Ondertussen heeft de RVA evenwel de interpretatie van deze overgangsmaatregel gewijzigd:

Tussen 01.09.2020 en 31.12.2020 wordt de maximumduur van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verhoogd.

Dit betekent dat u een aanvraag kan doen voor:

  • een regeling van VOLLEDIGE schorsing voor maximum 8 weken (i.p.v. 2 weken in de grafische sector).
  • een regeling van GEDEELTELIJKE schorsing voor maximum 18 weken (i.p.v. eveneens 2 weken in de grafische sector). 

Let wel : deze versoepeling slaat enkel op de termijnen alvorens een verplichte werkweek moet worden ingevoerd.

De overige sectorale organisatieregels voor PC 130 blijven van toepassing. D.w.z:

  • dat in een regeling gedeeltelijke werkloosheid; de werkloosheidsdagen moeten aansluiten op een weekend.
  • dat de elektronische aanvraag ten laatste op vrijdag bij de RVA moet worden ingediend om (verplicht) op maandag te starten.
  • dat de werknemers de woensdag die de aanvraag vooraf gaat op de hoogte moeten gesteld worden van de voorziene werkloosheidsdagen.
  • enz...(specifieke regels voor de sector)

Contacteer ons indien u hier verdere toelichting over nodig heeft.

Met vriendelijke groeten,

Marc Vandenbroucke - Algemeen directeur