NEWSFLASH 29/01/2021 - Aanbevolen of verplicht telewerk

Sociaal

Beste Febelgra-lid,

In het kader van het verplicht telewerk door de coronacrisis heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 26.01.2021 een cao gesloten voor aanbevolen of verplicht telewerk (cao nr. 149). Deze CAO eindigt op 31.12.2021.

Op wie is deze cao van toepassing ?
Voor alle werkgevers die op 01.01.2021 geen regeling telewerk hebben uitgewerkt (via een ondernemingcao, individuele overeenkomst ‘occasioneel’ of ‘structureel’ telewerk of telewerkpolicies).
 
Indien u als werkgever dus wél een ondernemingcao telewerk heeft of u heeft uw werknemers een individuele overeenkomst ‘occasioneel’ of ‘structureel’ telewerk laten ondertekenen vóór 01.01.2021,    hoeft u verder geen rekening te houden met deze nieuwsbrief.
 
Wat is het doel van deze cao?
Deze cao biedt een referentiekader voor werkgever en werknemer om het opgelegde telewerk vlot te laten verlopen.
 
Wat zijn de belangrijkste punten voor u als werkgever ?

  • Maak met uw telewerkers afspraken rond het IT-materiaal en de eventueel terugbetaalde kosten: bezorgt u hen een draagbare computer of moeten zij er zelf voor zorgen? Indien zij er zelf voor zorgen, moeten er afspraken gemaakt worden rond de eventuele vergoedingskosten, verbindingskosten, …
  • Maak afspraken rond de beschikbaarheden van uw telewerkers en de uurroosters. Bij telewerk moeten sowieso de normale werktijden worden gevolgd.
  • U krijgt de mogelijkheid om controle uit te oefenen op de resultaten en/of de uitvoering van het werk. Uiteraard moeten uw telewerkers op de hoogte zijn van de wijze waarop die controle uitgevoerd zal worden. Feedback blijft dus zeer belangrijk.

 
Verder wordt er in de cao aandacht geschonken aan het welzijn op het werk betreffende telewerkers.
 
Wij stellen vast dat de controle op thuiswerk nu intensief wordt gevoerd en adviseren u om grondig na te gaan of uw bedrijf in orde is met deze (daar waar mogelijk) thuiswerk verplichting.
 
U kan de cao nr. 149 in zijn volledige versie uiteraard ook bij ons opvragen of contacteer ons voor verder advies.

Bij vragen, contacteer kelly.ciancimino@febelgra.be