NEWSFLASH 29/03/2021 - Aangifteformulier telewerk

Sociaal

Vrijdag 26/03/2021 werd de nieuwe verplichting omtrent de registratie van werknemers waarvoor geen telewerk mogelijk is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
U vindt hieronder de antwoorden terug op de te volgen procedure.

Wie doet de aangifte ?
Alle werkgevers uit zowel de privé en publieke sector dienen de aangifte te doen. De aangifte is niet van toepassing voor de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.
 
Waar wordt de aangifte gedaan ?
Op het portaal van de sociale zekerheid.
 
Welke werknemers dienen aangegeven te worden ?

  1. Het totaal aantal medewerkers in uw onderneming in dienst op de eerste werkdag van de maand.

Uitzendkrachten, zelfstandigen die structureel aan het werk zijn moeten bijgeteld worden aan dat totaal.

  1. Het aantal personen met een niet-telewerkbare functie (= alle functies die ter plaatse in de onderneming dienen te gebeuren).

Medewerkers die occasioneel of structureel telewerken mogen dus niet bijgeteld worden.
 
Wanneer dient de aangifte te gebeuren ?
Momenteel dienen de aangiftes te gebeuren voor de maanden april, mei en juni uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand.

  • De situatie op de eerste werkdag van april 2021 dient uiterlijk aangegeven te worden op dinsdag 6 april 2021
  • De situatie op de eerste werkdag van mei 2021 dient uiterlijk aangegeven te worden op donderdag 6 mei 2021
  • De situatie op de eerste werkdag van juni 2021 dient aangegeven te worden op uiterlijk zondag 6 juni 2021

 
U dient dus voor het eerst een aangifte te verrichten uiterlijk op 06 april.
Opgelet, indien u meerdere vestigingseenheden heeft dient de aangifte per vestigingseenheid te gebeuren.

Contacteer kelly.ciancimino@febelgra.be voor extra vragen.