Veelgestelde vragen

Sociaal

Anciënniteitsdagen - PC 130

Wanneer heeft een arbeider recht op een vervroegde anciënniteitsdag?

Recht op anciënniteitsdagen – algemeen

Anciënniteit in de onderneming

Aantal dagen

Minstens 10 jaar

1 dag

Minstens 20 jaar

2 dagen

Minstens 25 jaar

3 dagen

Vervroegde anciënniteitsdag

Met ingang van 01.01.2014 heeft de werknemer die gelijktijdig voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden recht op een vervroegde anciënniteitsdag

  • leeftijd van 55 jaar of ouder
  • een ononderbroken tewerkstelling van 2 jaar in de onderneming, ten vroegste bereikt op de dag voor de leeftijd van 55 jaar.

Opgelet: dit betekent een vervroeging van enkel en alleen de eerstvolgende anciënniteitsdag. Dit betekent niet dat er een extra dag bijkomt (maximum blijft op 3) of dat de daaropvolgende anciënniteitsdagen mee naar voor schuiven.

Voorbeeld:

Leeftijd

Anciënniteit in de onderneming

Anciënniteitsdagen per jaar

 

42 jaar

10 jaar

1 dag

 

52 jaar

20 jaar

2 dagen  

 

55 jaar

23 jaar

3 dagen

vervroegde dag

57 jaar

25 jaar

3 dagen

 

 

 

Extra feestdagen - PC 130

Extra feestdagen – Grafische dagen – Drukkersdagen

Vanaf wanneer heeft de arbeider PC 130 recht op 2 extra feestdagen?

De modaliteiten betreffende de twee extra feestdagen – in de grafische mond vaak “kermisdagen”, “drukkersdagen” of “grafische dagen” genoemd - vinden we terug in de CAO dd. 01.02.1971 en 27.08.1971.

  • Recht: de arbeiders hebben recht op 2 extra feestdagen per jaar.
  • Toepassing: de extra feestdagen volgen volledig dezelfde reglementering als de wettelijke feestdagen. (bv. bij schorsing en einde van de arbeidsovereenkomst, werken op een feestdag (100% toeslag), ....)
  • Vastleggen: de dagen moeten vastgelegd worden voor het einde van het jaar voor het daarop volgende jaar. 1 dag door de werkgever en 1 dag in overleg met de werknemers 

Ik heb een arbeider aangeworven in juli en hij vraagt naar zijn twee dagen? In onze onderneming ligt 1 dag vast in december en 1 dag mag vrij ingevuld worden.

Indien de arbeider in dienst blijft tot december heeft hij – zoals de andere arbeiders – recht op de vastgelegde feestdag.

Vermits de tweede dag vrij mag gekozen worden – de werkgever heeft de bepalingen van de CAO niet gevolgd – kan hij deze aanvragen volgens dezelfde modaliteiten als de andere werknemers.

 

In onze onderneming werden de twee extra feestdagen vastgelegd. Op 1 van de twee dagen, hebben wij onze arbeiders gevraagd om toch te komen werken. Kunnen zij de extra feestdag dan op een andere dagen nemen?

Werken op een extra feestdag volgt dezelfde reglementering als werken op een wettelijke feestdag (bv. 25.12.2019). D.w.z. dat de arbeider recht heeft op een toeslag van 100% en op een betaalde vervangingsdag.

 

Hebben de bedienden ook recht op de twee extra feestdagen cf. arbeiders?

Neen, bij de bedienden PC 200 zijn er geen sectoraal vastgelegde extra feestdagen.

Lid worden

Hoe lang duurt het alvorens ik lid kan worden?

U dient het contactformulier in te vullen dat u op deze website kan terugvinden en wij contacteren u dan zo snel mogelijk.

Vervolgens maken wij een afspraak met u om onze diensten te bespreken en uw bedrijf te leren kennen. Daarna ontvangt u van ons een aansluitingsformulier dat u dient te ondertekenen. Vanaf dan bent u lid.

En kan u genieten van onze diensten, informatiesessies, maandblad,...

 

 

 

 

Waar kan ik het formulier vinden om lid te worden?

U kan dit formulier terugvinden op de contactpagina.

Hoe kan ik gevonden worden op de website?

U dient naar de pagina 'Onze leden' te surfen en vervolgens kan u uw bedrijf opzoeken via de link 'Ontdek onze grafische bedrijven'.

Ledenpagina beheren

Hoe word ik lid van Febelgra

Gelieve het contactformulier in te vullen dat u kan terugvinden op onze website en wij contacteren u dan zo snel mogelijk.

Naar boven