PrintBar Limburg & Vlaams-Brabant - 21/04/2022

Op donderdag 21 april 2022 trokken we richting Genk om er de erfgoedrijke site C-Mine te ontdekken. De Limburgse en Vlaams-Brabantse leden werden er ontvangen door een heerlijk lentezonnetje vergezeld van een glaasje en enkele hapjes. In de schaduw van de historische schachtbokken op het ruïneplein startte de gids de rondleiding door het Energiegebouw.

Rondleiding in het Energiegebouw

Dit is vandaag het hoofdgebouw van C-Mine, waar onder andere het bezoekersonthaal en een cultuur- en designcentrum in gevestigd zijn. Het Energiegebouw zijn de overgebleven machinegebouwen waar je een aantal ruimtes kan onderscheiden die van groot belang waren voor de goede werking van de mijn.

De gids bracht ons van de ene zaal in de andere, startend in de kleine compressorenhal met haar indrukwekkende aandrijfmotoren. Deze zorgden ervoor dat de ophaalmachines aan de schachtbokken gevoed werden met voldoende aandrijfkracht.

Vervolgens, in de ventilatorengebouwen zorgden 2 bovengrondse ventilatoren voor de nodige zuivere lucht voor de werknemers beneden in de mijn. De continue stroom van verse lucht was er ook op voorzien om ontploffingsgevaar te minimaliseren. De ondergrondse reserveventilator werd pas ingeschakeld als de andere het liet afweten.

De rondleiding zette zich verder in de elektrische centrale, deze is in de jaren 1970 grotendeels ontmanteld. In de barenzaal zijn de hoogspanningschakelaars en het grote marmeren controlebord bewaard gebleven.

Alvorens we afsloten in de theaterzaal, konden we de luchtcompressoren van de grote persluchthal bewonderen. Beneden in de mijn werden de machines met perslucht aangedreven om het ontploffingsgevaar via elektrische vonken te vermijden.

Gezellige afsluiter

Na al het wandelen en bewonderen kwam de groep samen in de Foyer voor een afsluitend walking dinner en gezellige babbel. Een meer dan geslaagde avond met een hele leuke groep, wij kijken alvast uit naar een volgende editie.