I ♥ print

Deze pagina vervangt de vroegere "I ♥ print" website, maar behoudt dezelfde insteek.

Met deze inspiratieblog illustreert Febelgra dat print media vandaag deel uitmaakt van een doeltreffende media-mix en bovendien mooi en aantrekkelijk is.

De manier waarop mensen communiceren en informatie verwerken is in de voorbije jaren fundamenteel gewijzigd. De grafische en creatieve industrie hebben zich aan die nieuwe context weten aan te passen met technologische vernieuwingen in drukprocédés en veredeling, maar ook in digitaal en groot formaat printing.

Samenwerking met verschillende partijen, ook buiten de printindustrie, bood nieuwe mogelijkheden voor print media.  Campagnes zijn immers efficiënter wanneer print media deel uitmaakt van een geïntegreerde aanpak. De focus kan worden gelegd op het printproduct zelf, als zelfstandig medium met specifieke eigenschappen, maar kan ook verruimd worden door de toepassing van zogenaamde bridging-technologies, zoals o.m. QR-codes om een link te leggen met andere media.

En dit is ontgetwijfeld nog maar het tipje van de sluier.

Wij hopen dan ook dat u in grote getale uw mooiste, innovatieve creaties met ons zult delen.