Commercieel

Febelgra ondersteunt zijn leden commercieel met het ter beschikking stellen van documenten en informatie die de relatie tussen leverancier en klant ondersteunen.

Click here to navigate

 • Update cijfers
 • GIL-etiket
 • Uurkostprijsmodule
 • Het Febelgra-charter
 • Documenten
 • Update cijfers

  Prijzen aluminium offsetplaten juli 2021

  Download de prijzen hier.

  Papierindexen augustus 2021

  Download hier de update.

 • GIL-etiket

  Het GIL-etiket staat voor grondstoffenindex, indexcijfer van de consumptieprijzen en loonindex. Het kostprijsetiket is een hulpmiddel bij het aanpassen van de verkoopprijs bij langlopende of terugkerende opdrachten. Het is logisch en aangewezen in het contract met de klant de nodige bepalingen op te nemen om de prijs op de afgesproken tijdstippen aan te passen aan de evolutie van de kostprijs. Het GIL- of kostprijsetiket wordt ook vaak gehanteerd bij openbare offerte-aanbestedingen.

  Lees meer.

 • Uurkostprijsmodule

  Zaken doen we vandaag op het scherp van de snee, berekend en goed onderbouwd. Daarom wil u het productieproces en de bijhorende kosten zo goed mogelijk kennen én beheersen. Hiervoor hebben wij een online full-cost calculatiesysteem uitgewerkt. Het is een krachtige rekentool geworden die u in staat stelt om op een tiental minuten een concrete basis te bekomen, volgens uw eigen cijfer- en bedrijfsgegevens.

 • Het Febelgra-charter

  Hoe probleemloos zaken doen met uw drukker?

  Door op voorhand goede afspraken te maken met uw drukker kan u heel wat tijd besparen tijdens het verloop van uw drukopdracht en zorgt u voor een vlotte verwerking van uw bestelling. Dit komt de kwaliteit ten goede. De verkoopprijs wordt in alle transparantie en vertrouwen vastgelegd, rekening houdend met uw specifieke noden en vragen. Om u het leven te vergemakkelijken hebben grafische bedrijven deze checklist voor u samengesteld. Zij willen u van dienst zijn door u goed te informeren over de kostprijs-berekening en over de diensten die u aangeboden worden.