Milieu, preventie & veiligheid

Als het op duurzaam ondernemen aankomt dan staat onze sector aan de top.

Uit rondvraag bij de 3 grootste papierleveranciers uit België (Antalis, Papyrus en Igepa) blijkt dat reeds 90% van op voorraad gehouden papiersoorten FSC en/of PEFC gecertificeerd zijn en dat het volume FSC en/of PEFC gecertificeerd papier 95% van de verkoop bedraagt. Als bedrijf uit de grafische sector kunnen we hier natuurlijk positief aan meewerken door aan onze klanten telkens FSC of PEFC gecertificeerd papier voor te stellen en het FSC/PEFC logo ook telkens te vermelden op de factuur en het drukwerk.

Spijtig genoeg moeten wij blijven opboksen tegen papiermythes, als zou drukken/papier = bossen vernietigen en slecht zijn in vergelijking met het digitale alternatief. Deze mythes worden weerlegd in de folder 'Papier: Mythes en feiten' - Paper Chain Forum en het booklet uitgegeven door Intergraf 'Print & Paper' - 'Myths and Facts'. Beide folders kan u onderaan downloaden.

Ook vermelden wij graag de naamsverandering van het Paper Chain Forum naar Papier.be. Papier.be informeert, communiceert en sensibiliseert over hoe papier een verrijking is voor de mens, de maatschappij en de planeet.  Het witboek ‘Papier natuurlijk’ kan u gratis aanvragen via Febelgra.

Binnen de dienst Milieu bieden wij milieuadvies en ondersteuning op maat. En kan u een beroep doen op onze dienst Afval-Snel-Weg. U vindt hier vervolgens meer uitleg over.

Click here to navigate

 • Milieuadvies en ondersteuning op maat
 • Afval-Snel-Weg
 • Documenten
 • Milieuadvies en ondersteuning op maat

  De milieu regelgeving wordt steeds strenger en de bijhorende administratieve rompslomp steeds complexer. Om onze leden hierbij te ondersteunen gaan wij een samenwerking aan met Katrien Ponnet, zelfstandig omgevings- deskundige en erkend milieucoördinator en ruimtelijk planner bij de omgevingsadvieskompagnie.

  Waarmee kan u bij Katrien terecht?

  • Alles omtrent de Omgevingsvergunning (Milieuvergunning in Brussel, Permit Unique in Wallonië)
  • Advisering en administratie van diverse milieuaspecten met thematische benadering zoals
   • Lucht (verbrandingsprocessen, VOS, ...)
   • Water (afvalwaterlozing, waterhuishouding, ...)
   • Geluid (saneringen, bij investeringen, ...)
   • Geur, afval- en grondstoffen en energie (beheersing, optimalisatie en efficiëntie)
  • Begeleiding van subsidiedossiers
  • Interne en externe milieucommunicatie
  • Implementatie en auditen van managementsystemen (ISO14001, ISO50001, ...)
  • Financiële aspecten (met focus op kostenbesparende oplossingen

   

  Alle leden genieten van volgend voordeelpakket:

  • 1 uur gratis intakegesprek;
  • gratis telefonisch advies voor korte vragen, waarvoor geen administratie, dossieropmaak, juridische of technische tussenkomst nodig is;
  • 10% korting op het normale uurtarief van OAK

  Voor meer informatie, contacteer marisa.bortolin@febelgra.be

 • Afval-Snel-Weg

   

  Wil u gevaarlijke grafische afvalstoffen legaal en voordelig verwijderen? Dan kan u rekenen op Febelgra en partner SUEZ.

  In het kader van de milieuverplichtingen van ondernemingen, waarbij het legaal verwijderen van de afvalstoffen een onderdeel is, biedt Febelgra u de dienst 'Afval-Snel-Weg' aan. Onze partner voor deze service is de firma SUEZ R&R BE NORTH NV, nu op de markt fungerend onder de groepsnaam SUEZ.

  Doel

  Voordelen

  Werking

  Tarieven, acceptatievoorwaarden, overeenkomst

  Doel

  De Afval-Snel-Weg zorgt voor een snelle en legale verwijdering van uw afvalstoffen. U hoeft zich geen zorgen te maken of uw leverancier wel degelijk beschikt over de nodige vergunningen.

  Voordelen

  • U maakt gebruik van de Febelgra-gunsttarieven bij SUEZ.
  • Febelgra bezorgt u tijdig de verwijderingsattesten zodat u in orde bent met deze milieuverplichting.
  • Begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.
  • Uw afvalstoffen worden snel en legaal verwijderd.

   

  Werking

  Contract & domiciliëring

  U onderschrijft een contract met Febelgra en u vervult de nodige formaliteiten voor de SEPA domiciliëring. Dit zijn twee voorwaarden om van de dienst gebruik te kunnen maken.

  Bestelformulieren

  Van Febelgra ontvangt u de nodige gepersonaliseerde bestelformulieren om uw opdrachten – afvalstoffen ophalen/recipiënten leveren – door te geven aan SUEZ. U maakt het bestelformulier rechtstreeks via mail over aan SUEZ. Gelieve geen bestellingen meer door te geven via fax.

  Termijn

  SUEZ laat u twee dagen voor de ophaling weten wanneer deze plaatsvinden, dit binnen de 10 dagen na uw bestelling.

  Facturatie

  Febelgra factureert:

  -trimestrieel de maandelijkse huur van de recipiënten

  -maandelijks het gebruik van de dienst na aanvraag van een ophaling tijdens de voorbije maand

  De betaling gebeurt automatisch via domiciliëring 30 dagen na factuurdatum.

  Verwijderingsattesten

  Na betaling ontvangt u onmiddellijk de verwijderingsattesten.

  Alvalstoffenmelding

  Door gebruik te maken van de Afval-Snel-Weg kan u rekenen op een maximale begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.

  Heeft u vragen omtrent deze dienst en de tarieven, neem dan gerust contact op met marisa.bortolin@febelgra.be