Juridisch & fiscaal

Een maatschappij evolueert en dus ook de wetgeving. Het is dan ook belangrijk om op de hoogte te worden gesteld van mogelijke updates of toevoegingen. Zodanig dat u conform de wetgeving kan werken.

In deze dienst komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene verkoopsvoorwaarden (juridisch ondersteund door Febelgra)
 • Incasso
 • GDPR met modeldocumenten
 • Auteursrechten
 • Aanpassingen in de wetgeving
 • BTW-percentage per gedrukt medium
 • Camerawetgeving
 • Informatie over SABAM, billijke vergoeding, UNISONO

Click here to navigate

 • Algemene verkoopsvoorwaarden
 • Incasso
 • GDPR
 • Auteursrechten
 • Documenten
 • Algemene verkoopsvoorwaarden

  Als ondernemer bent u zich ongetwijfeld bewust van het belang van verkoopsvoorwaarden in uw offertes. Voor zover ze inroepbaar zijn, verstrekken algemene voorwaarden een kader voor de relatie tussen de partijen, leggen ze de respectieve rechten en plichten vast en bieden ze vaak een antwoord bij eventuele geschillen. Ze vormen een omkadering voor het standaard handelsverkeer in de grafische sector. 

  De verkoopsvoorwaarden van Febelgra, toegespitst op de grafische sector, worden regelmatig herwerkt en aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen en de recente rechtspraak. En zijn tot stand gekomen onder revisie en met bijstand van juridische professionals (juristen en advocaten). Lees meer en klik door voor het downloaden van de verkoopsvoorwaarden

 • Incasso

  Trage of moeilijke betalers?

  Eén derde van de faillissementen in onze sector wordt veroorzaakt door liquiditeitsproblemen ten gevolgen van wanbetalers.

  Febelgra kan haar impact als federatie aanwenden om u te helpen bij het innen van uw onbetaalde facturen.

  En met succes, ongeveer 70% van de dossiers die we jaarlijks behandelen kennen een gunstige afloop.

  Voor meer uitleg. Lees verder

  Leden kunnen alvast hier doorklikken voor het bekijken of openen van een dossier: https://oud.febelgra.be/Cms.aspx?CID=52

   

   

 • GDPR

  Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht binnen de Europese Unie. Met de GDPR probeert de EU een nieuw evenwicht te vinden tussen de privacy van haar burgers en de verzameling van persoonsgegevens door bedrijven. Iedereen die persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of in opdracht van iemand anders verwerkt, moet de nieuwe regels kennen en navolgen. U dus ook.

  Febelgra stelt een paar documenten ter beschikking (het privacy-beleid, de verwerkers-overeenkomst, het register en het vertrouwelijkheidscontract) die u kunnen helpen in het GDPR-compliant maken van uw bedrijf, alsook de presentatie die in 2018 tijdens GDPR-sessie werd gegeven.

  Om de bedrijven een handje te helpen werd (in het kader van het Boost Project) recent een FAQ brochure voor KMO’s door de KU Leuven ontwikkeld. Deze brochure behandelt de GDPR niet volledig, maar zoomt enkel in op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de begrippen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’, het transparantiebeginsel, het verwerkingsregister en de Data Protection Officer. Waarbij elk onderwerp wordt uitgelegd met concrete voorbeelden.

  Bij specifieke vragen, kan u terecht bij ann.kestens@febelgra.be.

 • Auteursrechten

  Het auteursrecht is een bij wet geregeld exclusief recht dat makers (“auteurs”) van werken beschermt en hen het recht geeft te bepalen wat anderen wel en niet met hun werk mogen doen. Dit betekent dat zonder toestemming van de auteur geen gebruik mag worden gemaakt van zijn/haar werk. Alleen hij of zij heeft het recht om het werk te reproduceren of het aan het publiek mee te delen. Lees meer