Kiezen voor combinatie van online en offline

Volgens het “Global Trends Report 201727” en het “Global Trends Report 201828” van Drupa blijkt dat de grafische sector zich geleidelijk aan het herstellen is. Aangezien prijsdalingen en krimpende winstmarges evenwel nog steeds realiteit blijven in de sector, kan de omzetstijging vermoedelijk worden verklaard door een hogere productie van drukwerk. Dit als antwoord op een toename van de buitenlandse vraag naar drukwerk.

Een lancering van nieuwe collecties, catalogi en verkiezingsdrukwerk dragen hier ongetwijfeld hun steentje bij.

Men mag dan ook niet bij de pakken blijven zitten en moeten samen met de hulp van Febelgra drukwerk opnieuw aantrekkelijk maken, naast de digitale kaart.

En het succes van e-commerce dient men eerder als een opportuniteit te zien. Want met de doorbraak van e-commerce zal de vraag naar brochures op maat, kleinere oplages met hogere productiemaatstaven, gedrukte publicaties met een link naar online toepassingen… toenemen. Daarnaast zal de bedrukking op verpakkingen een belangrijk marketinginstrument worden. 

Het toekomstbeeld van de drukker is:

  • er één van een full-servicedienstverlening en dus een mix van digitale communicatie, drukwerk met een toegevoegde waarde, dataverwerking en logistiek. Daarbij is het van belang voor de drukker om naar de behoeften van zijn klanten te peilen en zijn aanbod hierop aan te passen. Dit kan impliceren dat hij samenwerkingsverbanden zal moeten aangaan met partners die expertise en ervaring hebben die hem ontbreken, bijvoorbeeld op het vlak van IT. 
  • Voor wie kiest om zijn traditionele activiteiten ongewijzigd te blijven verderzetten, rest de enige optie zo goedkoop mogelijk drukwerkdiensten aan te bieden. Het nadeel van deze keuze is dat in dit domein zwaar op prijzen wordt geconcurreerd wat de marges van deze drukkerijen flinterdun maakt. Daarom is het interessanter voor drukkerijen om zich te focussen op diensten die voor prijsvechters een moeilijk haalbare kaart zijn: persoonlijke service, korte levertijden, …