Jaargrens fietsvergoeding & vergoeding beroepsverplaatsingen

Sociaal

De regering bereikte eind januari een akkoord rond mobiliteitsmaatregelen met als doel duurzame mobiliteit aantrekkelijker te maken. 
 
Één van de maatregelen is het optrekken van de jaargrens vrijgestelde fietsvergoeding van 2.500 EUR naar 3.500 EUR.
Per getrapte kilometer bedraagt de maximale vrijgestelde fietsvergoeding 0,35 EUR.
 
Sectorale fietsvergoeding:

  • PC 130 (arbeiders): 0,23 EUR per effectief afgelegde kilometer met een maximum van 9,20 EUR (maximum 40 km heen en terug) per arbeidsdag.
  • PC 200 (bedienden): 0,27 EUR per effectief afgelegde kilometer met een maximum van 10,80 EUR (maximum 40 km heen en terug) per arbeidsdag. 
    De fietsvergoeding kan niet gecumuleerd worden met andere tussenkomsten op het woon-werktraject, met uitzondering van de tussenkomst in het openbaar vervoer.

 
Als werkgever ben je gehouden je werknemers minimum de sectorale fietsvergoeding toe te kennen maar ben je vrij de fietsvergoeding op te trekken tot de wettelijke maximale vrijgestelde vergoeding.
 
Kilometervergoeding beroepsverplaatsing met privé-wagen
De maximale forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen bedraagt voor dit kwartaal: 

  • Van 01.01.2024 t.e.m. 31.03.2024: 0,4269 EUR/km
  • Van 01.04.2024 t.e.m. 30.06.2024: 0,4265 EUR/km 

Voor werkgevers die kozen voor het forfaitaire jaarbedrag blijft deze ongewijzigd tot 30.06.2024 en bedraagt 0,4280 EUR/km.
Een eventuele omschakeling naar het forfaitaire systeem op kwartaalbasis kan ten vroegste gebeuren vanaf 01.07.2024.