Afval-Snel-Weg

Inhoud

1. Doel

2. Voordelen

3. Werking

4. Tarieven, acceptatievoorwaarden, overeenkomst

 

1. Doel

De Afval-Snel-Weg zorgt voor een snelle en legale verwijdering van uw afvalstoffen. U hoeft zich geen zorgen te maken of uw leverancier wel degelijk beschikt over de nodige vergunningen.

2. Voordelen

  • U maakt gebruik van de Febelgra-gunsttarieven bij Sarpi EcoServices BE NV.
  • Febelgra bezorgt u tijdig de verwijderingsattesten zodat u in orde bent met deze milieuverplichting.
  • Begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.
  • Uw afvalstoffen worden snel en legaal verwijderd.

3. Werking

Contract & domiciliëring

U onderschrijft een contract met Febelgra en u vervult de nodige formaliteiten voor de SEPA domiciliëring. Dit zijn twee voorwaarden om van de dienst gebruik te kunnen maken.

Bestelformulieren

Van Febelgra ontvangt u de nodige gepersonaliseerde bestelformulieren om uw opdrachten – afvalstoffen ophalen/recipiënten leveren – door te geven aan Sarpi EcoServices BE NV. U maakt het bestelformulier rechtstreeks via mail over aan Sarpi EcoServices BE NV. Gelieve geen bestellingen meer door te geven via fax.

Termijn

Sarpi EcoServices BE NV laat u twee dagen voor de ophaling weten wanneer deze plaatsvinden, dit binnen de 10 dagen na uw bestelling.

Facturatie

Febelgra factureert:

  • trimestrieel de maandelijkse huur van de recipiënten
  • maandelijks het gebruik van de dienst na aanvraag van een ophaling tijdens de voorbije maand

De betaling gebeurt automatisch via domiciliëring 30 dagen na factuurdatum.

Verwijderingsattesten

Na betaling ontvangt u onmiddellijk de verwijderingsattesten.

Alvalstoffenmelding

Door gebruik te maken van de Afval-Snel-Weg kan u rekenen op een maximale begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.

Heeft u vragen omtrent deze dienst en de tarieven, neem dan gerust contact op met marisa.bortolin@febelgra.be

 

4. Tarieven

De tarieven kunnen worden opgevraagd via marisa.bortolin@febelgra.be