Lonen en lasten

Inhoud

1. Indexering lonen arbeiders - PC 130

2. Baremaschaal arbeiders dd. 01.04.2024 + nachttoeslag PC 130

3. Indexering lonen bedienden - PC 200

4. RSZ werkgeversbijdragen (sociale bijdragen) - arbeiders PC 130 en bedienden PC 200)

5. Totale sociale loonlast arbeiders PC 130 en bedienden PC 200

6. Overzicht loonindexcijfers

7. Maaltijdvergoeding

 

1. Indexeringen lonen arbeiders PC 130

Referentie: CAO loonvoorwaarden dd. 14.05.1980

Indexering:

 • De baremalonen zijn gekoppeld aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. De aanpassingen gebeuren telkens op de 1ste dag van de maand, volgend op deze waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt.
 • De indexering is enkel van toepassing op het baremaloon. En dus niet op het werkelijke loon.

 

Indexering nachttoeslag:

 • Het forfaitaire bedrag van de nachttoeslag is eveneens onderhevig aan de indexering van 2%
 • Een koopkrachtverhoging heeft geen impact op de nachttoeslag.
  • nachttoeslag evolueert mee met indexeringen
  • nachttoeslag wijzigt niet met cao-verhogingen
    

Prognose volgende indexering baremaschaal arbeiders PC 130

De prognose voor de volgende indexering is op basis van de vooruitzichten van de gezondheidsindex opgemaakt door het planbureau. De cijfers van de gezondheidsindex (prognose) staan in het rood. De maand van de vermoedelijke overschrijding van de hoogste stabilisatieschijf is aangeduid in markant. De indexering is van toepassing vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de maand van de overschrijding;

Het planbureau actualiseert elke 1ste dinsdag van de maand haar inflatievooruitzichten.

Bekijk de prognose-tabel hier.

2. Baremaschaal arbeiders dd. 01.04.2024 + nachttoeslag PC 130

Klik hier voor de nationale loonschaal grafische industrie vanaf 01.04.2024

3. Indexering lonen bedienden PC 200

De loonindexering op 01.01.2024 bedraagt 1,48%

De baremalonen en de reële lonen worden elk jaar geïndexeerd op 1 januari. Het indexeringssysteem werkt als volgt: 

het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november+december van het lopende jaar gedeeld door het gemiddelde van november+december van het jaar -1.

De baremaschalen vindt u op www.sfonds200.be, de prognose gezondheidsindex tabel kan u hier raadplegen.

4. RSZ werkgeversbijdragen (sociale bijdragen) - arbeiders PC 130 en bedienden PC 200

Deze tabel is per 01.01.2024.

5. Totale sociale loonlast arbeiders PC 130 en bedienden PC 200

Totale sociale loonlast arbeiders (PC 130)

Raadpleeg voor 1 ploeg

Raadpleeg voor 2 ploegen

Raadpleeg voor 3 ploegen

Totale sociale loonlast bedienden (PC 200)

Raadpleeg voor bedienden

6. Overzicht loonindexcijfers

Raadpleeg hier de loonindex cijfers. 

7. Maaltijdvergoeding

Voor zover de werknemer de dag voordien niet verwittigd werd, geeft elke bijkomende prestatie van tenminste twee uur per dag, recht op een maaltijdvergoeding van 5,42 EUR (bedrag is van toepassing van 01.01.2023 tem 31.12.2024).

Dit conventioneel bedrag wordt bij elke hernieuwing van het sectoraal akkoord aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer.