Vervoerstussenkomst

Arbeiders PC 130 - De bepalingen betreffende tussenkomst van de werkgever in de transportkosten van en naar het werk, worden geregeld door de CAO dd. 19.12.2019.

Inhoud

1. Werkgeverstussenkomst – gemeenschappelijk openbaar treinvervoer (NMBS)

2. Werkgeverstussenkomst – gemeenschappelijk openbaar vervoer

3. Werkgeverstussenkomst – privétransportmiddel

4. Werkgeverstussenkomst – gebruik van de fiets

 

1. Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer (NMBS)

Vanaf 01.11.2019 bedraagt de tussenkomst van de werkgever 80% van de treintarieven vastgesteld door de NMBS.

Tabel vervoertussenkomst vanaf 01.02.2024

Aanbeveling

Aan de ondernemingen wordt aanbevolen om zonder bijkomende kosten een derdebetalersregeling voor het treinvervoer af te sluiten met de NMBS, waarbij de overige 20 % door de overheid ten laste worden genomen zodat de arbeider kan genieten van kosteloos woon-werkverkeer met de trein.

NIEUW in 2023! Het Flex Abonnement

De NMBS heeft nieuwe abonnementsformules ontwikkeld om te beantwoorden aan de nieuwe mobiliteitsbehoeften van werknemers die zich 2 of 3 dagen per week naar hun werkplek begeven. Het Flex Abonnement zal bestaan in de vorm van een digitaal 'reisboekje' op jaarbasis (80 of 120 dagen) of maandbasis (6 of 10 dagen). De reisdagen kunnen vrij gekozen worden. In het voorjaar wordt het flexibel abonnement getest en zal later in het jaar ingevoerd worden.

2. Gemeenschappelijk openbaar vervoer

De bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen met het openbaar vervoer ander dan enkel de trein bedraagt 80% van de werkelijke kost.

Dit geldt zowel voor het openbaar vervoer waarbij de prijs in verhouding tot de afstand staat, het openbaar transportmiddel met een eenheidsprijs ongeacht de afstand als bij een combinatie van meerdere openbare transportmiddelen.

Het soort en de duur van het abonnement wordt bepaald in overleg tussen de werkgever en de werknemer.

3. Gebruik van een privé-transportmiddel

Indien de arbeider gebruik maakt van een privétransportmiddel heeft hij per effectief gewerkte dag recht op een tussenkomst van de werkgever conform aan de tabel die opgenomen is in de bijlage van deze CAO.

tabel privé transportmiddel dd. 01.01.2022

tabel privé transportmiddel dd. 01.01.2023

De vervoertussenkomst opgenomen in vermelde tabel, wordt aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex aangepast bij elke vernieuwing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

4. Fietsvergoeding

De arbeiders die gebruik maken van de fiets als vervoermiddel hebben sinds 01.05.2014 recht op een fietsvergoeding.

De fietsvergoeding bedraagt

  • vanaf 01.01.2024: 0,23 EUR/km/effectief gewerkte arbeidsdag (afstand heen en afstand terug) met een maximum van 9,20 EUR (d.w.z. maximum 40 km heen en terug per arbeidsdag).

Historiek bedragen vervoerstussenkomst.