Medische controle

Absenteïsme treedt op wanneer een werknemer herhaaldelijk, met of zonder geldige reden, afwezig is van het werk. In elk bedrijf krijg je vroeg of laat te maken met dit fenomeen wanneer je personeel in dienst hebt.

Om absenteïsme binnen jouw bedrijf aan te pakken, biedt Febelgra in samenwerking met MCM Securex de voordelige medische controledienst aan.

De controlearts onderzoekt of een afwezige werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Hierbij wordt niet alleen de opgegeven duur van afwezigheid gecontroleerd, maar ook andere medische gegevens die van invloed kunnen zijn op het recht op gewaarborgd loon.

Het opstellen van rapporten over de redenen van afwezigheid stelt je in staat om hierop in te spelen en je beleid aan te passen, wat leidt tot:

  • Vermindering van zowel directe als indirecte kosten
  • Minder frequentie van afwezigheid en verlies van productiviteit
  • Het verzenden van een positief en motiverend signaal naar jouw medewerkers

Het inzetten van medische controles helpt ook om misbruik van afwezigheid te verminderen.

Het is belangrijk om te onthouden dat medische controles essentieel zijn voor het welzijn van jouw werknemers en dat het cruciaal is om alles duidelijk te integreren binnen een overkoepelend beleid.

 

Je Febelgra-voordeel

Als lid van Febelgra profiteer je van een voordelig tarief per prestatie. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer en wordt jaarlijks aangepast. Er zijn dus geen vaste kosten, geen percentage van je loonsom en geen provisie. Wil je de huidige tarieven kennen? Stuur dan een e-mail naar info@febelgra.be.

 

Hoe vraag je een medische controle aan?

1. Telefonisch
Bel Securex op het gratis nummer: 0800/ 12346.
Geef aan dat je lid bent van Febelgra.

2. Per e-mail
Stuur je het aanvraagformulier voor een medische controle naar: mcmg@securex.be
Vermeld dat je lid bent van Febelgra.