NEWSFLASH 14/12/2022 - Kilometervergoeding dienstverplaatsingen en belastingkrediet

Sociaal

Wanneer de werknemer zijn eigen voertuig gebruikt voor beroepsdoeleinden kan je hem/haar een kilometervergoeding toekennen met een belastingvrij maximum.
 
In onze newsletter van 23.11.2022 informeerden wij dat de maximum kilometervergoeding vanaf 01.10.2022 trimestrieel geïndexeerd wordt.
Op 02.12.2022 werd de kilometervergoeding gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad voor Q4 2022. Deze bedraagt € 0,4201/km en niet €  0,4233/km zoals eerder aangekondigd.
 
De belastingvrije maximum kilometervergoeding voor 2022 bedraagt aldus:

 • Van 01.01.2022 tot 28.02.2022: € 0,3707
 • Van 01.03.2022 tot 30.06.2022: € 0,4020
 • Van 01.07.2022 tot 30.09.2022: € 0,4170
 • Van 01.10.2022 tot 31.12.2022: € 0,4201

 
! nieuw!
 
Tijdelijk belastingkrediet

 • Voor wie?

Ondernemingen die gebruik maken van een forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen én die vergoeding (buiten index) verhoogd hebben mits de hierboven vermelde maximumbedragen niet overschreden worden.
            Voorbeeld: onderneming X kende een forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen toe van € 0,20/km en heeft die verhoogd naar € 0,30/km.

 • Wat?

Dit is een tijdelijk fiscaal voordeel voor de periode van 01.03.2022 t.e.m. 31.12.2022 voor het deel van de verhoging, dat verrekend wordt in de personenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Advies: contacteer jouw boekhouder om dit belastingkrediet fiscaal op te nemen, als je tussen 01.11.2021 en 31.12.2022 een vrijwillige verhoging hebt toegepast.

 • Doel:

De overheid wil hiermee ondernemingen aanmoedigen om een forfaitaire kilometervergoeding toe te kennen die het dichtst aansluit bij het maximumbedrag omwille van de sterk gestegen brandstofkosten.

 • Voorwaarden:
  • De verhoging moet voor onbepaalde duur ingevoerd worden.
  • Recht te hebben op het belastingkrediet moet een bedrijfscao, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer aangepast worden in functie van deze verhoging, en wel tussen de periode van 1 november 2021 en 31 december 2022.

Advies: let erop dat de vergoeding die toegekend wordt voor beroepsmatige verplaatsingen niet hoger kan zijn dan de trimestriële maximum bedragen. Heb je deze vergoeding tussen 01.11.2021 en 31.12.2022 vrijwillig verhoogd, hou er dan rekening mee dat dit vanaf 01.01.2023 een extra netto-kost betekent.

 • Voordeel belastingkrediet: Contacteer jouw boekhouder of Febelgra voor bijkomende informatie.

 
Nog vragen? Contacteer kelly.ciancimino@febelgra.be