Sociaal

De Febelgra-service op sociaal vlak kan ingedeeld worden in 4 delen.

1. Belangenverdediging

Febelgra lobbyt voor de grafische sector op regionaal, federaal en internationaal vlak.

2. Sociaal overleg

Als enige representatieve beroepsvereniging voor grafici is zij woordvoerder binnen het Paritair Comité 130. Binnen dit orgaan worden de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten die bindend zijn voor zowel de werkgevers als de werknemers.

Bovendien bekleden Febelgra-afgevaardigden een belangrijke rol als voorzitter / bestuurder binnen de fondsen voor bestaanszekerheid en andere vzw’s. Deze organismen worden gefinancierd door de ondernemingen via werkgeversbijdragen aan de RSZ: APK, Febelgra Fonds, Bijzonder Fonds, Fogra en F2PL

3. Informatie

Febelgra informeert haar leden-ondernemingen over de gewijzigde sociale regelgeving via haar website, First Impression (maandelijks tijdschrift), CAO-gids en e-mailberichten. De artikels of schema’s worden zo opgemaakt dat zij meer duiding geven bij de ingewikkelde wetteksten en een onmiddellijke link leggen naar de grafische sector.

4. Maatwerk

Uiteraard is het advies op maat een belangrijke meerwaarde voor ondernemingen, lid van Febelgra.