APK

Wie heeft recht op een aanvullend pensioen van de grafische sector?

De arbeider die voldoet aan alle opgesomde voorwaarden:

  • vóór 01.01.2007 aangeworven werd met een arbeidsovereenkomst bij één of meerdere ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité van het drukkerij, grafische kunst- en dagbladbedrijf;
  • het bewijs kunnen leveren dat zij gedurende minstens tien jaar door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden geweest met één of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;
  • die een wettelijk pensioen als werknemer geniet.
     

Wat is het bedrag van het aanvullend pensioen?

Het bedrag is gelijk aan 1/40 per jaar tewerkstelling in de grafische sector voor 2007.

Het maximumbedrag (40/40) bedraagt per 01.01.2017:

  • 355,76 EUR voor het regime “gezinspensioen”
  • 266,82 EUR voor het regime “alleenstaande”
     

Wanneer wordt het pensioenbedrag uitbetaald ?

Het aanvullend pensioen wordt 1 maal per jaar uitbetaald in de loop van de tweede helft van de maand december.

Wanneer moet het aanvullend pensioen aangevraagd worden?

De aanvragen moeten bij het fonds worden ingediend uiterlijk op het einde van de zesde maand die volgt op de ingangsdatum van het wettelijk pensioen.

Aanvragen ingediend na deze periode worden behandeld maar het eventueel recht zal slechts geopend worden met een maximale terugwerkende kracht van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.

Hoe vraagt de arbeider – arbeidster het aanvullende pensioen aan?

Door het volledig ingevulde aanvraagformulier terug te sturen naar :

Aanvullende Pensioenkas
Marsveldplein 2
1050 Brussel
annemie.peeters@febelgra.be
tel.: 02/680.06.68.